اوقات شرعی به افق سنقر
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی سنقر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنقر

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنقر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1213:1617:0320:2120:4121:3600:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1114:1618:0321:2221:4222:3701:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1115:1619:0322:2222:4223:3802:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1016:1720:0323:2323:4300:3903:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1017:1721:0300:2400:4401:4004:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0918:1722:0301:2401:4502:4105:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0919:1723:0402:2502:4503:4206:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0920:1700:0403:2603:4604:4207:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0821:1701:0404:2604:4705:4308:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0822:1702:0405:2705:4706:4409:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0823:1703:0406:2806:4807:4510:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0700:1804:0407:2807:4908:4611:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0701:1805:0508:2908:4909:4612:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0702:1806:0509:2909:5010:4713:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0603:1807:0510:3010:5111:4814:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0604:1808:0511:3011:5112:4915:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0605:1809:0512:3112:5213:4916:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0606:1910:0613:3113:5214:5017:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0607:1911:0614:3214:5315:5018:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0608:1912:0615:3215:5316:5119:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0609:1913:0616:3316:5417:5220:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0610:1914:0617:3317:5418:5221:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0611:2015:0718:3418:5519:5322:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0612:2016:0719:3419:5520:5323:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0613:2017:0720:3420:5521:5300:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0614:2018:0721:3521:5622:5401:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0615:2019:0822:3522:5623:5402:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0616:2120:0823:3523:5600:5503:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0617:2121:0800:3600:5701:5504:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0618:2122:0801:3601:5702:5505:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0719:2123:0802:3602:5703:5506:29