اوقات شرعی به افق سنقر
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی سنقر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنقر

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنقر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1213:1617:0320:2120:4121:3600:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1214:1618:0321:2121:4222:3701:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1115:1619:0322:2222:4223:3802:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1116:1720:0323:2323:4300:3903:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1017:1721:0300:2300:4401:4004:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1018:1722:0301:2401:4402:4105:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0919:1723:0402:2502:4503:4106:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0920:1700:0403:2603:4604:4207:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0821:1701:0404:2604:4705:4308:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0822:1702:0405:2705:4706:4409:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0823:1703:0406:2706:4807:4510:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0700:1804:0407:2807:4908:4511:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0701:1805:0508:2908:4909:4612:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0702:1806:0509:2909:5010:4713:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0703:1807:0510:3010:5011:4814:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0604:1808:0511:3011:5112:4815:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0605:1809:0512:3112:5213:4916:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0606:1910:0613:3113:5214:5017:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0607:1911:0614:3214:5315:5018:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0608:1912:0615:3215:5316:5119:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0609:1913:0616:3316:5417:5120:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0610:1914:0617:3317:5418:5221:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0611:2015:0718:3418:5419:5222:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0612:2016:0719:3419:5520:5323:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0613:2017:0720:3420:5521:5300:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0614:2018:0721:3521:5622:5401:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0615:2019:0722:3522:5623:5402:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0616:2120:0823:3523:5600:5403:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0617:2121:0800:3600:5601:5504:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0618:2122:0801:3601:5702:5505:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0719:2123:0802:3602:5703:5506:29