اوقات شرعی به افق گهواره
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی گهواره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گهواره

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گهواره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1813:2117:0620:2420:4421:3900:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1714:2118:0721:2521:4522:4001:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1715:2119:0722:2622:4623:4102:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1616:2120:0723:2623:4700:4203:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1617:2121:0700:2700:4701:4304:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1518:2122:0701:2801:4802:4405:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1519:2223:0702:2802:4903:4406:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1420:2200:0703:2903:4904:4507:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1421:2201:0804:3004:5005:4608:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1422:2202:0805:3005:5106:4709:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1323:2203:0806:3106:5107:4810:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1300:2204:0807:3207:5208:4811:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1301:2205:0808:3208:5309:4912:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1302:2306:0909:3309:5310:5013:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1203:2307:0910:3310:5411:5114:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1204:2308:0911:3411:5412:5115:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1205:2309:0912:3412:5513:5216:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1206:2310:0913:3513:5514:5317:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1207:2411:0914:3514:5615:5318:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1208:2412:1015:3615:5616:5419:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1209:2413:1016:3616:5717:5420:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1210:2414:1017:3717:5718:5521:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1211:2415:1018:3718:5819:5522:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1212:2516:1119:3819:5820:5623:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1213:2517:1120:3820:5921:5600:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1214:2518:1121:3821:5922:5701:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1215:2519:1122:3922:5923:5702:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1216:2520:1123:3900:0000:5703:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1217:2621:1200:3901:0001:5804:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1218:2622:1201:3902:0002:5805:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1219:2623:1202:4003:0003:5806:34