اوقات شرعی به افق گهواره
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی گهواره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گهواره

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گهواره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1813:2117:0620:2520:4421:3900:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1714:2118:0721:2521:4522:4001:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1715:2119:0722:2622:4623:4102:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1616:2120:0723:2723:4700:4203:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1617:2121:0700:2700:4701:4304:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1518:2122:0701:2801:4802:4405:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1519:2223:0702:2902:4903:4506:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1420:2200:0803:2903:5004:4507:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1421:2201:0804:3004:5005:4608:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1422:2202:0805:3105:5106:4709:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1323:2203:0806:3106:5207:4810:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1300:2204:0807:3207:5208:4911:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1301:2205:0808:3208:5309:4912:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1302:2306:0909:3309:5310:5013:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1203:2307:0910:3310:5411:5114:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1204:2308:0911:3411:5512:5115:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1205:2309:0912:3512:5513:5216:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1206:2310:0913:3513:5614:5317:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1207:2411:1014:3614:5615:5318:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1208:2412:1015:3615:5716:5419:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1209:2413:1016:3616:5717:5420:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1210:2414:1017:3717:5718:5521:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1211:2415:1018:3718:5819:5522:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1212:2516:1119:3819:5820:5623:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1213:2517:1120:3820:5921:5600:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1214:2518:1121:3821:5922:5701:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1215:2519:1122:3922:5923:5702:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1216:2520:1123:3900:0000:5703:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1217:2621:1200:3901:0001:5804:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1218:2622:1201:3902:0002:5805:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1219:2623:1202:4003:0003:5806:34