اوقات شرعی به افق منوجان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی منوجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق منوجان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق منوجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2105:4812:3716:0719:2519:4420:3323:53
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2006:4813:3717:0720:2620:4421:3300:53
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2007:4714:3718:0721:2621:4522:3401:53
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1908:4715:3719:0722:2722:4523:3502:53
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1909:4716:3720:0723:2823:4600:3503:53
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1810:4617:3721:0700:2800:4601:3604:53
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1811:4618:3722:0701:2901:4702:3705:53
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1712:4619:3723:0702:2902:4803:3706:53
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1713:4620:3800:0703:3003:4804:3807:53
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1714:4521:3801:0704:3004:4905:3808:53
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1615:4522:3802:0705:3105:4906:3909:53
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1616:4523:3803:0806:3106:5007:4010:53
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:4500:3804:0807:3207:5008:4011:54
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1518:4501:3805:0808:3208:5109:4112:54
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:4502:3806:0809:3309:5110:4113:54
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1520:4403:3907:0810:3310:5211:4214:54
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1521:4404:3908:0811:3311:5212:4215:54
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:4405:3909:0812:3412:5213:4316:54
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1423:4406:3910:0813:3413:5314:4317:54
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1400:4407:3911:0814:3514:5315:4418:54
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1401:4408:4012:0815:3515:5416:4419:55
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1402:4409:4013:0916:3516:5417:4520:55
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1403:4410:4014:0917:3617:5418:4521:55
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1404:4411:4015:0918:3618:5519:4622:55
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1405:4512:4016:0919:3619:5520:4623:55
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1406:4513:4117:0920:3720:5521:4600:55
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1407:4514:4118:1021:3721:5622:4701:56
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1408:4515:4119:1022:3722:5623:4702:56
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1409:4516:4120:1023:3823:5600:4703:56
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1510:4517:4221:1000:3800:5701:4704:56
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1511:4618:4222:1001:3801:5702:4805:56