اوقات شرعی به افق منوجان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی منوجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق منوجان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق منوجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2105:4812:3716:0719:2519:4320:3223:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2106:4813:3717:0720:2620:4421:3300:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2007:4814:3718:0721:2621:4522:3401:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1908:4715:3719:0722:2722:4523:3402:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1909:4716:3720:0723:2723:4600:3503:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1810:4617:3721:0700:2800:4601:3604:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1811:4618:3722:0701:2801:4702:3605:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1712:4619:3723:0702:2902:4703:3706:53
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1713:4620:3700:0703:3003:4804:3807:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:4521:3801:0704:3004:4805:3808:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1615:4522:3802:0705:3105:4906:3909:53
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:4523:3803:0706:3106:4907:4010:53
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:4500:3804:0807:3107:5008:4011:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1518:4501:3805:0808:3208:5009:4112:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:4502:3806:0809:3209:5110:4113:54
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:4503:3907:0810:3310:5111:4214:54
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1521:4404:3908:0811:3311:5212:4215:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:4405:3909:0812:3412:5213:4316:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:4406:3910:0813:3413:5314:4317:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1400:4407:3911:0814:3514:5315:4418:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1401:4408:4012:0815:3515:5416:4419:54
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1402:4409:4013:0916:3516:5417:4520:55
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1403:4410:4014:0917:3617:5418:4521:55
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1404:4411:4015:0918:3618:5519:4522:55
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1405:4512:4016:0919:3619:5520:4623:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1406:4513:4117:0920:3720:5521:4600:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1407:4514:4118:0921:3721:5622:4701:56
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1408:4515:4119:1022:3722:5623:4702:56
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1409:4516:4120:1023:3723:5600:4703:56
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1510:4517:4121:1000:3800:5601:4704:56
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1511:4518:4222:1001:3801:5702:4805:56