اوقات شرعی به افق نوشین شهر
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
اوقات شرعی نوشین شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نوشین شهر

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:43
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:44
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:44
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:44
اوقات شرعی تیر ماه به افق نوشین شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1606:0813:3217:2520:5521:1722:2000:35
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1607:0914:3218:2621:5522:1723:2001:36
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1608:0915:3219:2622:5523:1700:2002:36
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1709:0916:3220:2623:5500:1801:2003:36
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1710:1017:3321:2600:5601:1802:2004:36
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1811:1018:3322:2601:5602:1803:2005:37
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1812:1019:3323:2702:5603:1804:2006:37
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1913:1120:3300:2703:5604:1805:2007:37
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1914:1121:3301:2704:5605:1806:2008:37
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2015:1122:3402:2705:5606:1807:2009:38
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2016:1223:3403:2706:5607:1708:1910:38
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2117:1200:3404:2807:5508:1709:1911:38
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2218:1301:3405:2808:5509:1710:1912:38
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2219:1302:3406:2809:5510:1711:1913:39
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2320:1403:3507:2810:5511:1712:1814:39
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2421:1504:3508:2811:5512:1613:1815:39
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2522:1505:3509:2812:5413:1614:1716:40
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:1606:3510:2813:5414:1615:1717:40
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:1607:3511:2814:5415:1516:1618:40
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:1708:3512:2815:5316:1517:1619:40
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:1809:3513:2816:5317:1418:1520:41
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:1810:3614:2817:5218:1419:1421:41
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:1911:3615:2818:5219:1320:1422:41
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:2012:3616:2819:5220:1321:1323:42
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:2013:3617:2820:5121:1222:1200:42
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:2114:3618:2821:5022:1223:1101:42
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:2215:3619:2822:5023:1100:1102:42
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:2316:3620:2823:4900:1101:1003:43
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:2317:3621:2800:4901:1002:0904:43
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:2418:3622:2801:4802:0903:0805:43
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:2519:3623:2802:4703:0804:0706:43