اوقات شرعی به افق جیرفت
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی جیرفت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیرفت

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جیرفت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1605:4512:3616:0919:2719:4520:3523:51
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1606:4413:3617:0920:2720:4621:3600:51
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1507:4414:3618:0921:2821:4622:3701:51
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1408:4415:3619:0922:2922:4723:3702:51
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1409:4316:3620:0923:2923:4800:3803:51
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:4317:3621:0900:3000:4801:3904:51
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1311:4318:3622:0901:3001:4902:3905:51
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:4219:3623:0902:3102:4903:4006:51
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1213:4220:3700:0903:3103:5004:4107:51
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:4221:3701:1004:3204:5105:4108:52
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:4222:3702:1005:3205:5106:4209:52
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1016:4123:3703:1006:3306:5207:4310:52
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:4100:3704:1007:3307:5208:4311:52
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:4101:3705:1008:3408:5309:4412:52
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:4102:3706:1009:3409:5310:4413:52
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:4103:3807:1010:3510:5411:4514:52
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:4104:3808:1011:3511:5412:4515:52
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:4105:3809:1012:3612:5513:4616:52
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:4106:3810:1013:3613:5514:4717:52
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:4007:3811:1114:3614:5515:4718:52
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:4008:3912:1115:3715:5616:4719:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0802:4109:3913:1116:3716:5617:4820:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0803:4110:3914:1117:3817:5718:4821:53
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0804:4111:3915:1118:3818:5719:4922:53
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0805:4112:3916:1119:3819:5720:4923:53
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0806:4113:4017:1220:3920:5821:4900:53
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0807:4114:4018:1221:3921:5822:5001:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0808:4115:4019:1222:3922:5823:5002:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0909:4116:4020:1223:3923:5800:5003:54
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0910:4117:4121:1200:4000:5901:5104:54
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0911:4218:4122:1301:4001:5902:5105:54