اوقات شرعی به افق نگار
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی نگار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نگار

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نگار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:4612:3916:1619:3319:5220:4323:54
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1506:4613:4017:1620:3420:5321:4300:54
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1407:4514:4018:1621:3421:5322:4401:54
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1408:4515:4019:1622:3522:5423:4502:54
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1309:4416:4020:1623:3623:5400:4603:54
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:4417:4021:1600:3600:5501:4604:54
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1211:4418:4022:1601:3701:5602:4705:54
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1112:4319:4023:1602:3702:5603:4806:54
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:4320:4000:1603:3803:5704:4807:54
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1114:4321:4001:1604:3804:5705:4908:54
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1015:4322:4102:1605:3905:5806:5009:54
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1016:4223:4103:1606:3906:5807:5010:55
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0917:4200:4104:1607:4007:5908:5111:55
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0918:4201:4105:1708:4009:0009:5212:55
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0919:4202:4106:1709:4110:0010:5213:55
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:4203:4107:1710:4111:0111:5314:55
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0821:4204:4208:1711:4212:0112:5315:55
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:4205:4209:1712:4213:0113:5416:55
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0823:4106:4210:1713:4314:0214:5417:55
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:4107:4211:1714:4315:0215:5518:55
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:4108:4212:1815:4416:0316:5519:55
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:4109:4313:1816:4417:0317:5620:56
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:4110:4314:1817:4418:0418:5621:56
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:4211:4315:1818:4519:0419:5722:56
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:4212:4316:1819:4520:0420:5723:56
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:4213:4317:1920:4521:0521:5700:56
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:4214:4418:1921:4622:0522:5801:57
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:4215:4419:1922:4623:0523:5802:57
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:4216:4420:1923:4600:0500:5803:57
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:4217:4421:1900:4601:0601:5904:57
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:4318:4522:2001:4702:0602:5905:57