اوقات شرعی به افق موچش
امروز : چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی موچش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق موچش

پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق موچش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1406:4313:2017:0219:5820:1721:0700:36
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1207:4114:2018:0220:5921:1822:0801:36
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1108:4015:2019:0222:0022:1923:0902:35
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0909:3916:2020:0223:0123:2000:1003:35
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0810:3817:1921:0200:0200:2001:1104:35
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0611:3718:1922:0201:0201:2102:1205:34
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0512:3519:1923:0202:0302:2203:1306:34
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0313:3420:1900:0203:0403:2304:1407:34
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0214:3321:1901:0204:0504:2405:1508:33
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0015:3222:1902:0205:0605:2506:1609:33
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5916:3123:1903:0306:0706:2607:1710:33
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5817:3000:1804:0307:0707:2708:1811:33
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5618:2901:1805:0308:0808:2709:1912:32
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5519:2802:1806:0309:0909:2810:2113:32
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5420:2703:1807:0310:1010:2911:2214:32
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5221:2604:1808:0311:1111:3012:2315:31
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5122:2505:1809:0312:1112:3113:2416:31
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5023:2406:1810:0313:1213:3214:2517:31
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4800:2307:1811:0314:1314:3315:2618:31
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4701:2208:1812:0315:1415:3316:2719:31
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4602:2109:1813:0416:1516:3417:2820:30
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4503:2110:1814:0417:1517:3518:2921:30
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4404:2011:1815:0418:1618:3619:3022:30
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4205:1912:1816:0419:1719:3720:3123:30
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4106:1813:1817:0420:1820:3821:3200:30
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4007:1714:1818:0421:1921:3822:3301:29
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3908:1715:1819:0422:1922:3923:3402:29
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3809:1616:1820:0423:2023:4000:3503:29
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3710:1517:1821:0500:2100:4101:3604:29
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3611:1518:1822:0501:2201:4202:3705:29
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3512:1419:1823:0502:2202:4203:3806:29