اوقات شرعی به افق موچش
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی موچش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق موچش

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق موچش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1313:1817:0520:2320:4321:3900:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1314:1818:0521:2421:4422:4001:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1215:1819:0522:2522:4523:4102:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1216:1820:0523:2523:4600:4203:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1117:1821:0600:2600:4601:4304:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1118:1922:0601:2701:4702:4305:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1019:1923:0602:2702:4803:4406:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:1020:1900:0603:2803:4804:4507:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2814:0921:1901:0604:2904:4905:4608:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0922:1902:0605:2905:5006:4709:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0923:1903:0706:3006:5107:4810:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0800:1904:0707:3107:5108:4811:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0801:2005:0708:3108:5209:4912:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0802:2006:0709:3209:5210:5013:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0803:2007:0710:3210:5311:5114:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0704:2008:0811:3311:5412:5115:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2422:0705:2009:0812:3312:5413:5216:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0706:2010:0813:3413:5514:5317:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0707:2111:0814:3414:5515:5318:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0708:2112:0815:3515:5616:5419:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0709:2113:0916:3516:5617:5420:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0710:2114:0917:3617:5718:5521:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0711:2115:0918:3618:5719:5522:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0712:2216:0919:3719:5720:5623:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0713:2217:0920:3720:5821:5600:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0714:2218:1021:3721:5822:5701:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0715:2219:1022:3822:5923:5702:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0716:2220:1023:3823:5900:5703:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0717:2321:1000:3800:5901:5804:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0718:2322:1101:3801:5902:5805:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0819:2323:1102:3903:0003:5806:31