اوقات شرعی به افق موچش
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق موچش

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق موچش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1313:1817:0520:2320:4321:3900:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1314:1818:0521:2421:4422:4001:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1215:1819:0522:2522:4523:4102:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1216:1820:0523:2523:4600:4203:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1117:1821:0600:2600:4701:4304:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1118:1922:0601:2701:4702:4405:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1019:1923:0602:2802:4803:4506:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:1020:1900:0603:2803:4904:4507:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:0921:1901:0604:2904:4905:4608:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0922:1902:0605:2905:5006:4709:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0923:1903:0706:3006:5107:4810:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0800:1904:0707:3107:5108:4911:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0801:2005:0708:3108:5209:4912:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0802:2006:0709:3209:5310:5013:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0803:2007:0710:3210:5311:5114:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0704:2008:0811:3311:5412:5215:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0705:2009:0812:3412:5413:5216:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0706:2010:0813:3413:5514:5317:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0707:2111:0814:3514:5515:5318:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0708:2112:0815:3515:5616:5419:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0709:2113:0916:3516:5617:5520:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0710:2114:0917:3617:5718:5521:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0711:2115:0918:3618:5719:5622:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0712:2216:0919:3719:5820:5623:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0713:2217:1020:3720:5821:5600:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0714:2218:1021:3721:5822:5701:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0715:2219:1022:3822:5923:5702:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0716:2320:1023:3823:5900:5803:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0717:2321:1000:3800:5901:5804:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0718:2322:1101:3901:5902:5805:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0819:2323:1102:3903:0003:5806:31