اوقات شرعی به افق گشکی
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گشکی

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گشکی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1513:2017:0620:2420:4521:4000:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1514:2018:0621:2521:4522:4101:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1415:2019:0722:2622:4623:4202:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1316:2020:0723:2723:4700:4303:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1317:2021:0700:2700:4801:4404:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1318:2022:0701:2801:4802:4505:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1219:2023:0702:2902:4903:4506:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:1220:2000:0703:2903:5004:4607:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:1121:2001:0704:3004:5005:4708:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:1122:2102:0805:3105:5106:4809:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:1123:2103:0806:3106:5207:4910:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:1000:2104:0807:3207:5208:5011:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:1001:2105:0808:3208:5309:5012:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:1002:2106:0809:3309:5410:5113:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2720:1003:2107:0910:3410:5411:5214:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0904:2208:0911:3411:5512:5215:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0905:2209:0912:3512:5513:5316:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:0906:2210:0913:3513:5614:5417:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0907:2211:0914:3614:5615:5418:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0908:2212:1015:3615:5716:5519:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0909:2313:1016:3716:5717:5520:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:0910:2314:1017:3717:5818:5621:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2504:0911:2315:1018:3718:5819:5622:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0912:2316:1119:3819:5920:5723:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0913:2317:1120:3820:5921:5700:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0914:2418:1121:3821:5922:5801:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0915:2419:1122:3923:0023:5802:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0916:2420:1123:3900:0000:5803:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0917:2421:1200:3901:0001:5904:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0918:2522:1201:4002:0102:5905:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2512:1019:2523:1202:4003:0103:5906:32