اوقات شرعی به افق سریش آباد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سریش آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سریش آباد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سریش آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1013:1617:0320:2120:4121:3700:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1014:1618:0321:2221:4222:3801:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0915:1619:0322:2322:4323:3902:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0916:1620:0323:2323:4400:4003:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0817:1621:0300:2400:4501:4104:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0818:1622:0401:2501:4502:4205:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0719:1623:0402:2502:4603:4306:26
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:0720:1600:0403:2603:4704:4407:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:0621:1601:0404:2704:4705:4508:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:0622:1702:0405:2705:4806:4509:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:0623:1703:0506:2806:4907:4610:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:0500:1704:0507:2907:4908:4711:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:0501:1705:0508:2908:5009:4812:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:0502:1706:0509:3009:5110:4813:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2120:0503:1707:0510:3010:5111:4914:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2021:0404:1808:0611:3111:5212:5015:26
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2022:0405:1809:0612:3112:5213:5016:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2023:0406:1810:0613:3213:5314:5117:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1900:0407:1811:0614:3214:5315:5218:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1901:0408:1812:0615:3315:5416:5219:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1902:0409:1913:0716:3316:5417:5320:26
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1903:0410:1914:0717:3417:5518:5321:26
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1904:0411:1915:0718:3418:5519:5422:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1905:0412:1916:0719:3519:5620:5423:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0413:1917:0720:3520:5621:5500:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0414:2018:0821:3521:5622:5501:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0415:2019:0822:3622:5723:5602:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1909:0416:2020:0823:3623:5700:5603:27
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0417:2021:0800:3600:5701:5604:27
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0418:2022:0901:3701:5802:5605:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0519:2123:0902:3702:5803:5706:28