اوقات شرعی به افق سنندج
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی سنندج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنندج

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنندج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1313:1917:0620:2420:4521:4100:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1314:1918:0621:2521:4622:4201:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1215:1919:0622:2622:4623:4302:29
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1216:1920:0723:2723:4700:4303:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1117:1921:0700:2700:4801:4404:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1118:1922:0701:2801:4902:4505:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1019:1923:0702:2902:4903:4606:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:1020:1900:0703:2903:5004:4707:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0921:2001:0704:3004:5105:4808:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2615:0922:2002:0805:3105:5106:4909:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0923:2003:0806:3106:5207:5010:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0800:2004:0807:3207:5308:5011:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0801:2005:0808:3308:5309:5112:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0802:2006:0809:3309:5410:5213:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0703:2007:0910:3410:5511:5314:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2321:0704:2108:0911:3411:5512:5315:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0705:2109:0912:3512:5613:5416:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0706:2110:0913:3513:5614:5517:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0707:2111:0914:3614:5715:5518:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0708:2112:1015:3615:5716:5619:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0709:2213:1016:3716:5817:5620:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0710:2214:1017:3717:5818:5721:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2104:0711:2215:1018:3818:5919:5722:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2105:0712:2216:1019:3819:5920:5823:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0713:2217:1120:3820:5921:5800:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0714:2318:1121:3922:0022:5901:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0715:2319:1122:3923:0023:5902:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0716:2320:1123:3900:0000:5903:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0717:2321:1200:4001:0102:0004:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0718:2422:1201:4002:0103:0005:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0719:2423:1202:4003:0104:0006:31