اوقات شرعی به افق سنندج
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی سنندج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنندج

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنندج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1313:1917:0620:2420:4521:4000:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1314:1918:0621:2521:4522:4101:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1215:1919:0622:2622:4623:4202:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1216:1920:0623:2623:4700:4303:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1117:1921:0700:2700:4801:4404:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1118:1922:0701:2801:4802:4505:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1019:1923:0702:2902:4903:4606:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:1020:1900:0703:2903:5004:4707:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0921:1901:0704:3004:5105:4808:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0922:2002:0805:3105:5106:4909:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0923:2003:0806:3106:5207:4910:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0800:2004:0807:3207:5308:5011:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0801:2005:0808:3208:5309:5112:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0802:2006:0809:3309:5410:5213:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0803:2007:0910:3410:5411:5214:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0704:2108:0911:3411:5512:5315:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0705:2109:0912:3512:5613:5416:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0706:2110:0913:3513:5614:5417:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2200:0707:2111:0914:3614:5715:5518:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0708:2112:1015:3615:5716:5619:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0709:2213:1016:3716:5817:5620:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0710:2214:1017:3717:5818:5721:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2104:0711:2215:1018:3718:5819:5722:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2105:0712:2216:1019:3819:5920:5823:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0713:2217:1120:3820:5921:5800:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0714:2318:1121:3922:0022:5801:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0715:2319:1122:3923:0023:5902:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0716:2320:1123:3900:0000:5903:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0717:2321:1200:3901:0102:0004:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0718:2322:1201:4002:0103:0005:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0719:2423:1202:4003:0104:0006:31