اوقات شرعی به افق نیزار
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی نیزار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیزار

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق نیزار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1305:5613:1016:5620:2320:4421:4200:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1306:5714:1017:5621:2321:4422:4201:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1407:5715:1018:5622:2422:4423:4202:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1408:5716:1019:5623:2423:4400:4203:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1409:5717:1120:5700:2400:4501:4204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1510:5818:1121:5701:2401:4502:4205:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1511:5819:1122:5702:2402:4503:4206:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1512:5820:1123:5703:2403:4504:4207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1613:5921:1100:5704:2404:4505:4208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1614:5922:1201:5805:2405:4506:4209:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1716:0023:1202:5806:2406:4507:4210:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1817:0000:1203:5807:2407:4408:4211:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1818:0101:1204:5808:2408:4409:4112:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1919:0102:1205:5809:2409:4410:4113:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2020:0203:1306:5810:2310:4411:4114:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2021:0204:1307:5911:2311:4412:4015:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2122:0305:1308:5912:2312:4313:4016:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2223:0306:1309:5913:2313:4314:4017:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2300:0407:1310:5914:2214:4315:3918:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2301:0408:1311:5915:2215:4316:3919:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2402:0509:1312:5916:2216:4217:3820:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2503:0510:1413:5917:2217:4218:3821:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2604:0611:1414:5918:2118:4119:3722:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2705:0712:1415:5919:2119:4120:3723:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2806:0713:1417:0020:2020:4021:3600:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2907:0814:1418:0021:2021:4022:3501:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3008:0915:1419:0022:1922:3923:3502:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3009:0916:1420:0023:1923:3900:3403:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3110:1017:1421:0000:1800:3801:3304:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3211:1118:1422:0001:1801:3802:3205:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3312:1119:1423:0002:1702:3703:3206:25