اوقات شرعی به افق نیزار
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی نیزار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیزار

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق نیزار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1305:5613:1016:5620:2320:4421:4200:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1306:5714:1017:5621:2321:4422:4201:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1407:5715:1018:5622:2422:4423:4202:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1408:5716:1019:5623:2423:4400:4203:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1409:5717:1120:5700:2400:4501:4204:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1510:5818:1121:5701:2401:4502:4205:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1511:5819:1122:5702:2402:4503:4206:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1612:5820:1123:5703:2403:4504:4207:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1613:5921:1100:5704:2404:4505:4208:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1714:5922:1201:5805:2405:4506:4209:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1716:0023:1202:5806:2406:4407:4210:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1817:0000:1203:5807:2407:4408:4211:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1818:0101:1204:5808:2408:4409:4112:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1919:0102:1205:5809:2409:4410:4113:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2020:0203:1306:5810:2310:4411:4114:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2021:0204:1307:5911:2311:4412:4015:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2122:0305:1308:5912:2312:4313:4016:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2223:0306:1309:5913:2313:4314:4017:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2300:0407:1310:5914:2214:4315:3918:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2401:0408:1311:5915:2215:4216:3919:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2402:0509:1312:5916:2216:4217:3820:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2503:0610:1413:5917:2117:4218:3821:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2604:0611:1414:5918:2118:4119:3722:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2705:0712:1416:0019:2119:4120:3723:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2806:0713:1417:0020:2020:4021:3600:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2907:0814:1418:0021:2021:4022:3501:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3008:0915:1419:0022:1922:3923:3502:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3109:0916:1420:0023:1923:3900:3403:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3210:1017:1421:0000:1800:3801:3304:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3311:1118:1422:0001:1801:3702:3205:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3412:1119:1423:0002:1702:3703:3106:25