اوقات شرعی به افق نیزار
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی نیزار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیزار

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیزار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0213:0416:5020:0820:2821:2200:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0114:0517:5021:0821:2822:2301:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0015:0518:5022:0922:2923:2402:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0016:0519:5023:1023:3000:2503:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2109:5917:0520:5000:1100:3101:2604:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2010:5918:0521:5101:1101:3102:2705:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5919:0522:5102:1202:3203:2806:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1812:5820:0523:5103:1303:3304:2907:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:5821:0500:5104:1304:3305:2908:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5722:0501:5105:1405:3406:3009:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:5723:0602:5106:1406:3507:3110:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:5700:0603:5207:1507:3508:3211:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1517:5601:0604:5208:1608:3609:3312:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1518:5602:0605:5209:1609:3710:3313:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5603:0606:5210:1710:3711:3414:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1420:5604:0607:5211:1711:3812:3515:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:5605:0708:5312:1812:3813:3516:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1322:5506:0709:5313:1813:3914:3617:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1323:5507:0710:5314:1914:3915:3718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1300:5508:0711:5315:1915:4016:3719:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1301:5509:0712:5316:2016:4017:3820:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5510:0813:5417:2017:4118:3821:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1203:5511:0814:5418:2118:4119:3922:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1204:5512:0815:5419:2119:4220:3923:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5513:0816:5420:2120:4221:4000:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5514:0817:5421:2221:4222:4001:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5515:0918:5522:2222:4323:4002:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5616:0919:5523:2223:4300:4103:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5617:0920:5500:2300:4301:4104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5618:0921:5501:2301:4402:4105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5619:1022:5502:2302:4403:4106:18