اوقات شرعی به افق سرو
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی سرو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرو

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1713:2817:2020:4021:0122:0000:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1614:2818:2021:4122:0223:0101:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1615:2819:2022:4123:0300:0202:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1516:2820:2123:4200:0301:0303:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1417:2821:2100:4301:0402:0404:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1418:2922:2101:4402:0503:0505:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1319:2923:2102:4403:0604:0606:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:1320:2900:2203:4504:0705:0707:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:1221:2901:2204:4605:0706:0808:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:1222:2902:2205:4706:0807:0909:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:1223:2903:2206:4707:0908:1010:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:1100:2904:2207:4808:0909:1011:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:1101:3005:2308:4909:1010:1112:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:1102:3006:2309:4910:1111:1213:35
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:1003:3007:2310:5011:1112:1314:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:1004:3008:2311:5012:1213:1415:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:1005:3009:2412:5113:1314:1416:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:1006:3010:2413:5114:1315:1517:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0907:3111:2414:5215:1416:1618:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0908:3112:2415:5316:1417:1619:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0909:3113:2516:5317:1518:1720:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1703:0910:3114:2517:5318:1519:1821:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1704:0911:3115:2518:5419:1620:1822:36
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1705:0912:3216:2519:5420:1621:1923:36
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0913:3217:2620:5521:1722:1900:36
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0914:3218:2621:5522:1723:2001:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0915:3219:2622:5523:1700:2002:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0916:3320:2623:5600:1801:2003:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1710:1017:3321:2600:5601:1802:2104:37
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1711:1018:3322:2701:5602:1803:2105:37
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1712:1019:3323:2702:5703:1904:2106:37