اوقات شرعی به افق سرو
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی سرو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرو

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1713:2817:2020:4021:0122:0000:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1614:2818:2021:4122:0223:0101:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1515:2819:2122:4223:0300:0202:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1516:2820:2123:4200:0401:0303:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:1417:2921:2100:4301:0402:0404:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1418:2922:2101:4402:0503:0505:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2612:1319:2923:2102:4503:0604:0606:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:1320:2900:2203:4504:0705:0707:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:1221:2901:2204:4605:0806:0808:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2315:1222:2902:2205:4706:0807:0909:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:1123:2903:2206:4707:0908:1010:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:1100:2904:2307:4808:1009:1111:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2118:1101:3005:2308:4909:1010:1112:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:1102:3006:2309:4910:1111:1213:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2020:1003:3007:2310:5011:1212:1314:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2021:1004:3008:2311:5012:1213:1415:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1922:1005:3009:2412:5113:1314:1516:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1923:1006:3110:2413:5214:1315:1517:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1800:0907:3111:2414:5215:1416:1618:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1801:0908:3112:2415:5316:1517:1719:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1802:0909:3113:2516:5317:1518:1720:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1703:0910:3114:2517:5418:1619:1821:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1704:0911:3215:2518:5419:1620:1822:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1705:0912:3216:2519:5420:1621:1923:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0913:3217:2620:5521:1722:1900:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0914:3218:2621:5522:1723:2001:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1708:0915:3219:2622:5523:1700:2002:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0916:3320:2623:5600:1801:2003:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1710:1017:3321:2700:5601:1802:2104:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1711:1018:3322:2701:5602:1803:2105:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1712:1019:3323:2702:5703:1904:2106:37