اوقات شرعی به افق نیارک
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی نیارک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیارک

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیارک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0113:0916:5920:1820:3821:3600:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0014:0917:5921:1921:3922:3701:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1607:5915:0918:5922:1922:4023:3802:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5916:0919:5923:2023:4100:3903:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5817:0920:5900:2100:4201:4004:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1410:5818:0922:0001:2101:4202:4105:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5719:1023:0002:2202:4303:4206:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:5720:1000:0003:2303:4404:4207:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5621:1001:0004:2404:4505:4308:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1114:5622:1002:0005:2405:4506:4409:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1015:5623:1003:0106:2506:4607:4510:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5500:1004:0107:2607:4708:4611:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0917:5501:1005:0108:2608:4709:4712:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5502:1106:0109:2709:4810:4713:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0819:5403:1107:0210:2710:4911:4814:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5404:1108:0211:2811:4912:4915:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:5405:1109:0212:2812:5013:5016:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5406:1110:0213:2913:5014:5017:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5407:1211:0214:2914:5115:5118:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:5408:1212:0315:3015:5116:5219:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5409:1213:0316:3016:5217:5220:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5410:1214:0317:3117:5218:5321:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5411:1215:0318:3118:5319:5322:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5412:1316:0419:3219:5320:5423:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5413:1317:0420:3220:5421:5400:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5414:1318:0421:3221:5422:5501:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5415:1319:0422:3322:5423:5502:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5416:1320:0423:3323:5500:5503:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5417:1421:0500:3300:5501:5604:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5418:1422:0501:3401:5502:5605:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5419:1423:0502:3402:5503:5606:20