اوقات شرعی به افق نیارک
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی نیارک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیارک

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیارک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0113:0916:5920:1820:3821:3600:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0014:0917:5921:1821:3922:3701:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0015:0918:5922:1922:4023:3802:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1608:5916:0919:5923:2023:4100:3803:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5817:0920:5900:2100:4101:3904:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5818:0922:0001:2101:4202:4005:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5719:1023:0002:2202:4303:4106:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:5720:1000:0003:2303:4404:4207:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:5721:1001:0004:2304:4405:4308:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:5622:1002:0005:2405:4506:4409:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1015:5623:1003:0106:2506:4607:4510:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:5500:1004:0107:2507:4708:4611:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:5501:1005:0108:2608:4709:4712:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5502:1106:0109:2709:4810:4713:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:5503:1107:0110:2710:4811:4814:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5404:1108:0211:2811:4912:4915:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5405:1109:0212:2812:5013:4916:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5406:1110:0213:2913:5014:5017:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5407:1211:0214:2914:5115:5118:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5408:1212:0315:3015:5116:5119:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:5409:1213:0316:3016:5217:5220:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5410:1214:0317:3117:5218:5321:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5411:1215:0318:3118:5319:5322:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5412:1316:0319:3219:5320:5423:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5413:1317:0420:3220:5321:5400:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5414:1318:0421:3221:5422:5401:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5415:1319:0422:3322:5423:5502:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5416:1320:0423:3323:5500:5503:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5417:1421:0500:3300:5501:5504:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5418:1422:0501:3401:5502:5605:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5419:1423:0502:3402:5503:5606:20