اوقات شرعی به افق محمودآباد(قزوین)
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی محمودآباد(قزوین)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمودآباد(قزوین)

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمودآباد(قزوین)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1705:5913:0716:5620:1520:3621:3300:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5914:0717:5721:1621:3722:3401:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1507:5815:0718:5722:1722:3723:3502:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5716:0719:5723:1823:3800:3603:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5717:0720:5700:1800:3901:3704:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5618:0821:5701:1901:4002:3805:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1211:5619:0822:5702:2002:4103:3906:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1112:5620:0823:5803:2003:4104:4007:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5521:0800:5804:2104:4205:4008:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5522:0801:5805:2205:4306:4109:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:5423:0802:5806:2206:4307:4210:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5400:0803:5807:2307:4408:4311:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5401:0904:5908:2408:4509:4412:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0718:5302:0905:5909:2409:4510:4513:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5303:0906:5910:2510:4611:4514:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5304:0907:5911:2511:4712:4615:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5305:0909:0012:2612:4713:4716:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5306:0910:0013:2613:4814:4717:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0523:5307:1011:0014:2714:4815:4818:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5208:1012:0015:2715:4916:4919:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5209:1013:0016:2816:4917:4920:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5210:1014:0117:2817:5018:5021:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:5211:1015:0118:2918:5019:5022:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:5212:1116:0119:2919:5120:5123:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:5213:1117:0120:2920:5121:5100:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5214:1118:0221:3021:5122:5201:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5215:1119:0222:3022:5223:5202:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5316:1220:0223:3023:5200:5203:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5317:1221:0200:3100:5201:5304:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5318:1222:0201:3101:5202:5305:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5319:1223:0302:3102:5303:5306:18