اوقات شرعی به افق سیردان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی سیردان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سیردان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سیردان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0113:1017:0020:1920:4021:3700:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0114:1018:0021:2021:4022:3801:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0015:1019:0022:2022:4123:3902:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0016:1020:0023:2123:4200:4003:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5917:1021:0100:2200:4301:4104:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5818:1022:0101:2301:4402:4205:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5819:1023:0102:2302:4403:4306:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:5820:1100:0103:2403:4504:4407:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1213:5721:1101:0104:2504:4605:4508:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:5722:1102:0205:2505:4606:4609:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1015:5623:1103:0206:2606:4707:4610:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1016:5600:1104:0207:2707:4808:4711:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:5601:1105:0208:2708:4909:4812:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0918:5502:1206:0209:2809:4910:4913:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:5503:1207:0310:2810:5011:5014:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:5504:1208:0311:2911:5012:5015:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5505:1209:0312:3012:5113:5116:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:5406:1210:0313:3013:5214:5217:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5407:1211:0414:3114:5215:5218:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5408:1312:0415:3115:5316:5319:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:5409:1313:0416:3216:5317:5420:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:5410:1314:0417:3217:5418:5421:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5411:1315:0418:3318:5419:5522:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5412:1316:0519:3319:5420:5523:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5413:1417:0520:3320:5521:5600:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5414:1418:0521:3421:5522:5601:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5415:1419:0522:3422:5623:5602:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5416:1420:0623:3423:5600:5703:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5417:1521:0600:3500:5601:5704:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5518:1522:0601:3501:5602:5705:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5519:1523:0602:3502:5703:5806:20