اوقات شرعی به افق سیردان
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی سیردان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سیردان

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سیردان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0113:1017:0020:1920:4021:3700:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0114:1018:0021:2021:4122:3801:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1708:0015:1019:0022:2122:4123:3902:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1608:5916:1020:0023:2123:4200:4003:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1509:5917:1021:0100:2200:4301:4104:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1410:5818:1022:0101:2301:4402:4205:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5819:1123:0102:2302:4403:4306:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:5720:1100:0103:2403:4504:4407:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1213:5721:1101:0104:2504:4605:4508:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1114:5722:1102:0205:2505:4706:4609:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1015:5623:1103:0206:2606:4707:4710:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1016:5600:1104:0207:2707:4808:4711:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0917:5601:1105:0208:2708:4909:4812:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5502:1206:0209:2809:4910:4913:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0819:5503:1207:0310:2910:5011:5014:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5504:1208:0311:2911:5112:5015:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:5505:1209:0312:3012:5113:5116:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0722:5406:1210:0313:3013:5214:5217:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5407:1211:0414:3114:5215:5218:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:5408:1312:0415:3115:5316:5319:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0601:5409:1313:0416:3216:5317:5420:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5410:1314:0417:3217:5418:5421:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5411:1315:0518:3318:5419:5522:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5412:1316:0519:3319:5520:5523:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5413:1417:0520:3320:5521:5600:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5414:1418:0521:3421:5522:5601:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5415:1419:0522:3422:5623:5602:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5416:1420:0623:3423:5600:5703:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5517:1521:0600:3500:5601:5704:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5518:1522:0601:3501:5602:5705:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5519:1523:0602:3502:5703:5806:20