اوقات شرعی به افق الوند
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی الوند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق الوند

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق الوند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1705:5913:0616:5620:1420:3521:3200:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5814:0717:5621:1521:3622:3301:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1507:5815:0718:5622:1622:3723:3402:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1408:5716:0719:5623:1723:3700:3503:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5717:0720:5600:1700:3801:3604:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5618:0721:5601:1801:3902:3705:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1211:5619:0722:5702:1902:4003:3806:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1112:5520:0723:5703:1903:4004:3807:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1013:5521:0700:5704:2004:4105:3908:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5422:0701:5705:2105:4206:4009:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:5423:0802:5706:2106:4207:4110:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0816:5400:0803:5807:2207:4308:4211:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5301:0804:5808:2308:4409:4312:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0718:5302:0805:5809:2309:4410:4313:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5303:0806:5810:2410:4511:4414:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0620:5304:0807:5811:2411:4612:4515:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5205:0908:5912:2512:4613:4616:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5206:0909:5913:2513:4714:4617:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0523:5207:0910:5914:2614:4715:4718:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5208:0911:5915:2615:4816:4719:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5209:0913:0016:2716:4817:4820:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5210:1014:0017:2717:4918:4921:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0403:5211:1015:0018:2818:4919:4922:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:5212:1016:0019:2819:5020:5023:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:5213:1017:0020:2920:5021:5000:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5214:1018:0121:2921:5022:5001:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5215:1119:0122:2922:5123:5102:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5216:1120:0123:3023:5100:5103:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:5217:1121:0100:3000:5101:5104:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:5318:1122:0201:3001:5102:5205:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5319:1223:0202:3002:5203:5206:17