اوقات شرعی به افق اقبالیه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اقبالیه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اقبالیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1805:5913:0716:5620:1520:3621:3300:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1706:5914:0717:5621:1621:3622:3401:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1607:5815:0718:5722:1722:3723:3502:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5816:0719:5723:1723:3800:3603:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5717:0720:5700:1800:3901:3604:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5718:0721:5701:1901:4002:3705:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1211:5619:0822:5702:1902:4003:3806:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1112:5620:0823:5703:2003:4104:3907:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5521:0800:5804:2104:4205:4008:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5522:0801:5805:2105:4206:4109:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:5423:0802:5806:2206:4307:4210:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5400:0803:5807:2307:4408:4311:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5401:0804:5808:2308:4409:4312:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5402:0905:5909:2409:4510:4413:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5303:0906:5910:2510:4611:4514:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5304:0907:5911:2511:4612:4615:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5305:0908:5912:2612:4713:4616:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5306:0910:0013:2613:4714:4717:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5307:1011:0014:2714:4815:4818:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5208:1012:0015:2715:4816:4819:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5209:1013:0016:2816:4917:4920:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5210:1014:0017:2817:4918:4921:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5211:1015:0118:2818:5019:5022:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5212:1116:0119:2919:5020:5023:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5213:1117:0120:2920:5121:5100:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5214:1118:0121:3021:5122:5101:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5315:1119:0222:3022:5123:5202:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5316:1120:0223:3023:5200:5203:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5317:1221:0200:3100:5201:5204:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5318:1222:0201:3101:5202:5205:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5319:1223:0202:3102:5203:5306:18