اوقات شرعی به افق اقبالیه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی اقبالیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اقبالیه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اقبالیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1805:5913:0716:5620:1520:3521:3200:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1706:5914:0717:5621:1621:3622:3301:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1607:5815:0718:5622:1622:3723:3402:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5816:0719:5723:1723:3800:3503:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1409:5717:0720:5700:1800:3901:3604:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5718:0721:5701:1901:3902:3705:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5619:0822:5702:1902:4003:3806:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:5620:0823:5703:2003:4104:3907:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:5521:0800:5804:2104:4205:4008:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1014:5522:0801:5805:2105:4206:4109:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1015:5523:0802:5806:2206:4307:4210:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:5400:0803:5807:2307:4408:4211:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:5401:0804:5808:2308:4409:4312:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5402:0905:5909:2409:4510:4413:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:5303:0906:5910:2410:4611:4514:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5304:0907:5911:2511:4612:4515:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0621:5305:0908:5912:2512:4713:4616:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5306:0909:5913:2613:4714:4717:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5307:1011:0014:2714:4815:4718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:5308:1012:0015:2715:4816:4819:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5209:1013:0016:2716:4917:4920:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5210:1014:0017:2817:4918:4921:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5211:1015:0118:2818:5019:5022:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5212:1116:0119:2919:5020:5023:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5213:1117:0120:2920:5121:5100:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5214:1118:0121:3021:5122:5101:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5315:1119:0222:3022:5123:5102:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5316:1120:0223:3023:5200:5203:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5317:1221:0200:3000:5201:5204:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5318:1222:0201:3101:5202:5205:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5319:1223:0202:3102:5203:5306:18