اوقات شرعی به افق تاکستان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تاکستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تاکستان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تاکستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1906:0113:0816:5720:1620:3621:3300:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0014:0817:5721:1621:3722:3401:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1707:5915:0818:5722:1722:3823:3502:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1608:5916:0819:5723:1823:3800:3603:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5817:0820:5700:1800:3901:3704:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1510:5818:0821:5801:1901:4002:3805:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1411:5719:0822:5802:2002:4103:3906:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1312:5720:0923:5803:2103:4104:3907:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1213:5621:0900:5804:2104:4205:4008:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1214:5622:0901:5805:2205:4306:4109:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1115:5623:0902:5906:2306:4407:4210:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1116:5500:0903:5907:2307:4408:4311:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1017:5501:0904:5908:2408:4509:4412:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0918:5502:1005:5909:2409:4510:4413:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0919:5503:1006:5910:2510:4611:4514:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:5404:1008:0011:2611:4712:4615:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0821:5405:1009:0012:2612:4713:4616:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:5406:1010:0013:2713:4814:4717:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:5407:1011:0014:2714:4815:4818:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0700:5408:1112:0115:2815:4916:4819:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:5409:1113:0116:2816:4917:4920:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:5410:1114:0117:2817:5018:4921:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:5411:1115:0118:2918:5019:5022:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0604:5412:1116:0119:2919:5120:5023:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0605:5413:1217:0220:3020:5121:5100:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0606:5414:1218:0221:3021:5122:5101:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0607:5415:1219:0222:3022:5223:5202:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0608:5416:1220:0223:3123:5200:5203:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5417:1321:0300:3100:5201:5204:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5418:1322:0301:3101:5302:5305:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5519:1323:0302:3102:5303:5306:19