اوقات شرعی به افق راژان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی راژان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راژان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق راژان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1713:2717:1820:3820:5921:5700:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1614:2718:1921:3922:0022:5801:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1515:2719:1922:4023:0123:5902:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1516:2720:1923:4000:0101:0003:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1417:2721:1900:4101:0202:0104:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1418:2822:2001:4202:0303:0205:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:1319:2823:2002:4303:0404:0306:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:1320:2800:2003:4304:0505:0407:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:1221:2801:2004:4405:0506:0508:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:1222:2802:2005:4506:0607:0609:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:1123:2803:2106:4507:0708:0710:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:1100:2804:2107:4608:0709:0811:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:1101:2905:2108:4709:0810:0912:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:1002:2906:2109:4710:0911:1013:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:1003:2907:2210:4811:0912:1014:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:1004:2908:2211:4812:1013:1115:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:1005:2909:2212:4913:1114:1216:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:1006:2910:2213:5014:1115:1317:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0907:3011:2214:5015:1216:1318:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0908:3012:2315:5116:1217:1419:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0909:3013:2316:5117:1318:1420:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0910:3014:2317:5218:1319:1521:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0911:3015:2318:5219:1420:1622:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0912:3116:2419:5220:1421:1623:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0913:3117:2420:5321:1522:1600:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0914:3118:2421:5322:1523:1701:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0915:3119:2422:5323:1500:1702:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0916:3220:2523:5400:1601:1803:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:1017:3221:2500:5401:1602:1804:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:1018:3222:2501:5402:1603:1805:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:1019:3223:2502:5503:1604:1806:36