اوقات شرعی به افق راژان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی راژان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راژان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق راژان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1713:2717:1920:3820:5921:5800:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1614:2718:1921:3922:0022:5901:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1515:2719:1922:4023:0100:0002:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1516:2720:1923:4000:0201:0103:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1417:2821:1900:4101:0202:0204:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1418:2822:2001:4202:0303:0305:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2612:1319:2823:2002:4303:0404:0406:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:1320:2800:2003:4304:0505:0507:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:1221:2801:2004:4405:0506:0508:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:1222:2802:2005:4506:0607:0609:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:1123:2803:2106:4507:0708:0710:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:1100:2804:2107:4608:0809:0811:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:1101:2905:2108:4709:0810:0912:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:1002:2906:2109:4710:0911:1013:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2120:1003:2907:2210:4811:1012:1114:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2021:1004:2908:2211:4912:1013:1115:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2022:1005:2909:2212:4913:1114:1216:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2023:1006:3010:2213:5014:1115:1317:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1900:0907:3011:2214:5015:1216:1318:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1901:0908:3012:2315:5116:1217:1419:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1902:0909:3013:2316:5117:1318:1520:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1803:0910:3014:2317:5218:1319:1521:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1804:0911:3115:2318:5219:1420:1622:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1805:0912:3116:2419:5220:1421:1623:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0913:3117:2420:5321:1522:1700:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0914:3118:2421:5322:1523:1701:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0915:3119:2422:5423:1500:1702:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0916:3220:2523:5400:1601:1803:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1810:1017:3221:2500:5401:1602:1804:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1811:1018:3222:2501:5402:1603:1805:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1812:1019:3223:2502:5503:1604:1906:36