اوقات شرعی به افق مشکان
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی مشکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مشکان

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مشکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5712:4916:2519:4220:0120:5100:05
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5612:4916:2519:4220:0120:5200:05
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5612:4916:2519:4320:0220:5200:04
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5612:5016:2519:4420:0220:5300:04
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5512:5016:2519:4420:0320:5400:04
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5512:5016:2519:4520:0420:5500:04
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5512:5016:2519:4520:0420:5500:04
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5412:5016:2519:4620:0520:5600:04
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5412:5016:2519:4720:0520:5700:04
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5412:5016:2519:4720:0620:5700:05
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5312:5016:2519:4820:0720:5800:05
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5312:5116:2519:4820:0720:5900:05
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5312:5116:2519:4920:0820:5900:05
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5312:5116:2519:4920:0821:0000:05
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5312:5116:2619:5020:0921:0100:05
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5312:5116:2619:5020:0921:0100:05
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5212:5116:2619:5120:1021:0200:05
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5216:2619:5120:1021:0200:05
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5216:2619:5120:1121:0300:05
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5216:2619:5220:1121:0300:05
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5216:2619:5220:1121:0400:06
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5216:2719:5320:1221:0400:06
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5316:2719:5320:1221:0500:06
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5316:2719:5320:1321:0500:06
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5316:2719:5420:1321:0500:06
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5212:5316:2719:5420:1321:0600:06
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5312:5316:2819:5420:1421:0600:07
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5312:5416:2819:5520:1421:0600:07
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5312:5416:2819:5520:1421:0700:07
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5312:5416:2819:5520:1421:0700:07
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5312:5416:2819:5520:1521:0700:07