اوقات شرعی به افق کنارتخته
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی کنارتخته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنارتخته

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق کنارتخته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3106:0513:0616:4120:0820:2721:1900:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3107:0514:0717:4121:0821:2722:2001:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:0615:0718:4122:0822:2723:2002:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3209:0616:0719:4123:0823:2700:2003:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3210:0617:0720:4100:0800:2701:2004:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:0618:0721:4201:0801:2802:2005:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3312:0719:0822:4202:0802:2803:2006:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3313:0720:0823:4203:0803:2804:2007:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3414:0821:0800:4204:0804:2805:2008:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:0822:0801:4305:0905:2806:2009:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3516:0823:0802:4306:0906:2807:2010:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:0900:0903:4307:0807:2808:2011:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3618:0901:0904:4308:0808:2809:2012:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:0902:0905:4409:0809:2710:2013:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:1003:0906:4410:0810:2711:1914:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3821:1004:0907:4411:0811:2712:1915:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1105:0908:4412:0812:2713:1916:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:1106:1009:4413:0813:2714:1917:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3900:1207:1010:4514:0814:2715:1818:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:1208:1011:4515:0715:2616:1819:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1309:1012:4516:0716:2617:1820:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4103:1310:1013:4517:0717:2618:1721:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:1411:1014:4518:0718:2519:1722:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:1412:1015:4519:0619:2520:1623:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:1513:1016:4620:0620:2521:1600:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4407:1514:1117:4621:0621:2422:1501:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4508:1615:1118:4622:0522:2423:1502:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4609:1716:1119:4623:0523:2300:1403:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4710:1717:1120:4600:0400:2301:1404:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:1818:1121:4601:0401:2202:1305:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:1819:1122:4602:0302:2203:1206:26