اوقات شرعی به افق کنارتخته
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی کنارتخته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنارتخته

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کنارتخته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:0813:0116:3719:5420:1321:0300:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:0814:0117:3720:5521:1322:0401:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:0815:0118:3721:5522:1423:0502:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:0716:0119:3722:5623:1500:0503:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:0717:0120:3723:5600:1501:0604:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0618:0221:3700:5701:1602:0705:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0619:0222:3701:5802:1603:0806:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:0620:0223:3702:5803:1704:0807:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0521:0200:3703:5904:1805:0908:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:0522:0201:3704:5905:1806:1009:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0523:0202:3706:0006:1907:1010:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:0500:0203:3707:0007:1908:1111:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:0501:0304:3708:0108:2009:1212:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:0402:0305:3709:0109:2010:1213:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:0403:0306:3810:0210:2111:1314:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:0404:0307:3811:0211:2112:1315:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0405:0308:3812:0312:2213:1416:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:0406:0309:3813:0313:2214:1417:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:0407:0410:3814:0414:2315:1518:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:0408:0411:3815:0415:2316:1519:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:0409:0412:3816:0416:2417:1620:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:0410:0413:3917:0517:2418:1621:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3004:0411:0414:3918:0518:2419:1722:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:0412:0515:3919:0519:2520:1723:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0413:0516:3920:0620:2521:1800:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0414:0517:3921:0621:2522:1801:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0415:0518:4022:0622:2623:1802:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0416:0619:4023:0723:2600:1903:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0517:0620:4000:0700:2601:1904:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3111:0518:0621:4001:0701:2602:1905:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0519:0622:4002:0702:2703:1906:19