اوقات شرعی به افق دریس
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی دریس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دریس

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دریس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0713:0016:3619:5320:1221:0300:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0714:0017:3620:5421:1322:0301:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0715:0018:3621:5522:1323:0402:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0616:0119:3622:5523:1400:0503:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0120:3623:5600:1501:0604:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0518:0121:3600:5601:1502:0605:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0519:0122:3601:5702:1603:0706:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0520:0123:3602:5803:1604:0807:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:0421:0100:3603:5804:1705:0908:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0422:0101:3704:5905:1806:0909:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0423:0102:3705:5906:1807:1010:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0400:0203:3707:0007:1908:1111:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:0401:0204:3708:0008:1909:1112:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:0302:0205:3709:0109:2010:1213:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0303:0206:3710:0110:2011:1214:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0304:0207:3711:0211:2112:1315:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0305:0208:3712:0212:2113:1416:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:0306:0309:3813:0313:2214:1417:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0307:0310:3814:0314:2215:1518:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0308:0311:3815:0315:2316:1519:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0309:0312:3816:0416:2317:1620:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0310:0313:3817:0417:2318:1621:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0311:0414:3818:0518:2419:1622:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:0312:0415:3919:0519:2420:1723:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0313:0416:3920:0520:2521:1700:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0314:0417:3921:0621:2522:1801:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0315:0518:3922:0622:2523:1802:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0316:0519:3923:0623:2600:1803:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0317:0520:4000:0600:2601:1904:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0418:0521:4001:0701:2602:1905:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0419:0522:4002:0702:2603:1906:18