اوقات شرعی به افق ارومیه
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی ارومیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارومیه

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ارومیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1613:2617:1820:3820:5921:5700:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1514:2618:1821:3821:5922:5801:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1415:2619:1822:3923:0023:5902:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1416:2720:1923:4000:0101:0003:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1317:2721:1900:4101:0202:0104:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1318:2722:1901:4102:0303:0205:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:1219:2723:1902:4203:0304:0306:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:1220:2700:1903:4304:0405:0407:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:1121:2701:2004:4405:0506:0508:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:1122:2702:2005:4406:0607:0609:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:1023:2703:2006:4507:0608:0710:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:1000:2804:2007:4608:0709:0811:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:1001:2805:2108:4609:0810:0912:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0902:2806:2109:4710:0811:0913:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1920:0903:2807:2110:4711:0912:1014:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0904:2808:2111:4812:1013:1115:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0905:2809:2112:4913:1014:1216:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1823:0806:2910:2213:4914:1115:1217:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0807:2911:2214:5015:1116:1318:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1701:0808:2912:2215:5016:1217:1419:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1702:0809:2913:2216:5117:1318:1420:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1703:0810:2914:2317:5118:1319:1521:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1704:0811:3015:2318:5219:1320:1522:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0812:3016:2319:5220:1421:1623:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0813:3017:2320:5221:1422:1600:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0814:3018:2421:5322:1523:1701:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0815:3119:2422:5323:1500:1702:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0816:3120:2423:5300:1501:1803:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0817:3121:2400:5401:1602:1804:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0818:3122:2501:5402:1603:1805:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0919:3123:2502:5403:1604:1806:35