اوقات شرعی به افق ارومیه
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی ارومیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارومیه

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ارومیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1513:2617:1820:3820:5921:5700:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1514:2618:1821:3822:0022:5801:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1415:2719:1822:3923:0000:0002:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1316:2720:1923:4000:0101:0103:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:1317:2721:1900:4101:0202:0204:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1218:2722:1901:4202:0303:0305:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:1219:2723:1902:4203:0404:0306:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2413:1120:2700:1903:4304:0405:0407:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:1121:2701:2004:4405:0506:0508:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:1122:2702:2005:4406:0607:0609:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2216:1023:2803:2006:4507:0708:0710:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:1000:2804:2007:4608:0709:0811:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0901:2805:2108:4609:0810:0912:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2019:0902:2806:2109:4710:0911:1013:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1920:0903:2807:2110:4811:0912:1014:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0904:2808:2111:4812:1013:1115:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0805:2909:2212:4913:1114:1216:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1823:0806:2910:2213:4914:1115:1317:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0807:2911:2214:5015:1216:1318:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1701:0808:2912:2215:5016:1217:1419:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1702:0809:2913:2216:5117:1318:1420:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1703:0810:3014:2317:5118:1319:1521:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0811:3015:2318:5219:1420:1622:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0812:3016:2319:5220:1421:1623:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0813:3017:2320:5221:1422:1700:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0814:3018:2421:5322:1523:1701:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0815:3119:2422:5323:1500:1702:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0816:3120:2423:5300:1501:1803:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0817:3121:2400:5401:1602:1804:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0818:3122:2501:5402:1603:1805:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0919:3123:2502:5403:1604:1806:35