اوقات شرعی به افق سروستان بوانات
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی سروستان بوانات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سروستان بوانات

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق سروستان بوانات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1805:5312:5716:3320:0020:1921:1300:09
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1806:5413:5717:3321:0021:2022:1301:09
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1907:5414:5718:3322:0022:2023:1302:09
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1908:5415:5719:3423:0023:2000:1303:10
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1909:5416:5820:3400:0100:2001:1304:10
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2010:5517:5821:3401:0101:2002:1305:10
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2011:5518:5822:3402:0102:2003:1306:10
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2012:5519:5823:3503:0103:2004:1307:11
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2113:5620:5800:3504:0104:2005:1308:11
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2114:5621:5901:3505:0105:2006:1309:11
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2215:5722:5902:3506:0106:2007:1310:11
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2216:5723:5903:3507:0107:2008:1311:12
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2317:5700:5904:3608:0108:2009:1312:12
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2318:5801:5905:3609:0109:2010:1313:12
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2419:5802:5906:3610:0010:2011:1214:12
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2520:5904:0007:3611:0011:2012:1215:12
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2521:5905:0008:3612:0012:1913:1216:13
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2623:0006:0009:3713:0013:1914:1217:13
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2700:0007:0010:3714:0014:1915:1118:13
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2701:0108:0011:3714:5915:1916:1119:13
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2802:0109:0012:3715:5916:1817:1120:14
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2903:0210:0013:3716:5917:1818:1021:14
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2904:0211:0114:3817:5918:1819:1022:14
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3005:0312:0115:3818:5819:1720:0923:14
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3106:0313:0116:3819:5820:1721:0900:14
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3207:0414:0117:3820:5721:1622:0801:15
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3308:0515:0118:3821:5722:1623:0802:15
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3309:0516:0119:3822:5723:1600:0703:15
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3410:0617:0120:3823:5600:1501:0604:15
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3511:0618:0121:3800:5601:1502:0605:15
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3612:0719:0122:3801:5502:1403:0506:15