اوقات شرعی به افق بوانات
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی بوانات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بوانات

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق بوانات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1805:5412:5716:3420:0120:2021:1400:10
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1906:5413:5817:3421:0121:2122:1401:10
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1907:5414:5818:3422:0122:2123:1402:10
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1908:5515:5819:3523:0123:2100:1403:10
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1909:5516:5820:3500:0100:2101:1404:10
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2010:5517:5821:3501:0201:2102:1405:11
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2011:5618:5922:3502:0202:2103:1406:11
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2112:5619:5923:3503:0203:2104:1407:11
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2113:5620:5900:3604:0204:2105:1408:11
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2214:5721:5901:3605:0205:2106:1409:12
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2215:5722:5902:3606:0206:2107:1410:12
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2316:5700:0003:3607:0207:2108:1411:12
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2317:5801:0004:3708:0208:2109:1412:12
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2418:5802:0005:3709:0209:2110:1413:13
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2419:5903:0006:3710:0110:2111:1414:13
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2520:5904:0007:3711:0111:2112:1315:13
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0005:0008:3712:0112:2013:1316:13
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:0006:0109:3813:0113:2014:1317:14
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:0107:0110:3814:0114:2015:1218:14
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:0108:0111:3815:0015:2016:1219:14
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2802:0209:0112:3816:0016:1917:1220:14
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2903:0210:0113:3817:0017:1918:1121:14
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3004:0311:0114:3818:0018:1919:1122:15
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3005:0312:0115:3918:5919:1820:1023:15
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3106:0413:0116:3919:5920:1821:1000:15
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3207:0414:0217:3920:5921:1822:0901:15
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3308:0515:0218:3921:5822:1723:0902:15
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3409:0616:0219:3922:5823:1700:0803:16
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3410:0617:0220:3923:5700:1601:0804:16
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3511:0718:0221:3900:5701:1602:0705:16
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3612:0719:0222:3901:5602:1503:0606:16