اوقات شرعی به افق بنت
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی بنت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنت

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق بنت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1005:3912:3315:5819:2619:4520:3523:48
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1006:3913:3316:5820:2720:4521:3500:48
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1007:4014:3317:5921:2721:4522:3501:49
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1108:4015:3318:5922:2722:4523:3502:49
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1109:4016:3419:5923:2723:4600:3603:49
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1110:4017:3420:5900:2700:4601:3604:49
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1211:4118:3422:0001:2701:4602:3605:50
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1212:4119:3423:0002:2702:4603:3606:50
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1313:4120:3400:0003:2703:4604:3607:50
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1314:4221:3501:0004:2704:4605:3608:50
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1315:4222:3502:0105:2705:4606:3609:50
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1416:4323:3503:0106:2706:4607:3610:51
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1417:4300:3504:0107:2707:4608:3611:51
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1518:4301:3505:0108:2708:4609:3512:51
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1519:4402:3606:0209:2709:4610:3513:51
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1620:4403:3607:0210:2710:4611:3514:52
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1621:4504:3608:0211:2711:4512:3515:52
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1722:4505:3609:0312:2712:4513:3516:52
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1823:4506:3610:0313:2713:4514:3417:52
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1800:4607:3611:0314:2714:4515:3418:52
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1901:4608:3612:0315:2715:4516:3419:53
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1902:4709:3713:0416:2616:4417:3420:53
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2003:4710:3714:0417:2617:4418:3321:53
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2104:4811:3715:0418:2618:4419:3322:53
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2105:4812:3716:0419:2619:4420:3223:53
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2206:4913:3717:0420:2520:4321:3200:54
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2307:4914:3718:0521:2521:4322:3101:54
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2308:5015:3719:0522:2522:4323:3102:54
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2409:5016:3720:0523:2423:4200:3003:54
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2510:5117:3721:0500:2400:4201:3004:54
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2511:5118:3722:0501:2301:4102:2905:54