اوقات شرعی به افق جکیگور
امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

امروز
۲۲ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی جکیگور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جکیگور

دوشنبه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
سه شنبه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
چهارشنبه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
پنجشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۲۷ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی تیر ماه به افق جکیگور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/4/1یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹04:0305:3312:2615:5119:1919:3820:2723:41
1399/4/2دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹04:0405:3312:2615:5119:1919:3820:2823:41
1399/4/3سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹04:0405:3312:2615:5119:1919:3820:2823:42
1399/4/4چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹04:0405:3312:2615:5119:2019:3820:2823:42
1399/4/5پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹04:0505:3412:2715:5219:2019:3820:2823:42
1399/4/6جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹04:0505:3412:2715:5219:2019:3820:2823:42
1399/4/7شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹04:0505:3412:2715:5219:2019:3820:2823:43
1399/4/8یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹04:0605:3412:2715:5219:2019:3920:2823:43
1399/4/9دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹04:0605:3512:2715:5319:2019:3920:2823:43
1399/4/10سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹04:0605:3512:2815:5319:2019:3920:2823:43
1399/4/11چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹04:0705:3512:2815:5319:2019:3920:2823:44
1399/4/12پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹04:0705:3612:2815:5419:2019:3920:2823:44
1399/4/13جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹04:0805:3612:2815:5419:2019:3920:2823:44
1399/4/14شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹04:0805:3712:2815:5419:2019:3920:2823:44
1399/4/15یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹04:0905:3712:2915:5419:2019:3820:2823:44
1399/4/16دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹04:0905:3712:2915:5519:2019:3820:2823:45
1399/4/17سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹04:1005:3812:2915:5519:2019:3820:2823:45
1399/4/18چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹04:1005:3812:2915:5519:2019:3820:2723:45
1399/4/19پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹04:1105:3912:2915:5519:2019:3820:2723:45
1399/4/20جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹04:1205:3912:2915:5619:1919:3820:2723:45
1399/4/21شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹04:1205:4012:2915:5619:1919:3720:2723:46
1399/4/22یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹04:1305:4012:3015:5619:1919:3720:2623:46
1399/4/23دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹04:1305:4012:3015:5619:1919:3720:2623:46
1399/4/24سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹04:1405:4112:3015:5719:1919:3720:2523:46
1399/4/25چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹04:1505:4112:3015:5719:1819:3620:2523:46
1399/4/26پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹04:1505:4212:3015:5719:1819:3620:2523:47
1399/4/27جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹04:1605:4212:3015:5719:1819:3620:2423:47
1399/4/28شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹04:1705:4312:3015:5719:1719:3520:2423:47
1399/4/29یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹04:1705:4312:3015:5819:1719:3520:2323:47
1399/4/30دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹04:1805:4412:3015:5819:1719:3520:2323:47
1399/4/31سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹04:1905:4412:3015:5819:1619:3420:2223:47