اوقات شرعی به افق جکیگور
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی جکیگور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جکیگور

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی تیر ماه به افق جکیگور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0405:3312:2615:5119:1919:3820:2823:41
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0406:3313:2616:5120:1920:3821:2800:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0407:3314:2617:5121:1921:3822:2801:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0408:3315:2618:5222:2022:3823:2802:42
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0509:3416:2719:5223:2023:3800:2803:42
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0510:3417:2720:5200:2000:3801:2804:42
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0511:3418:2721:5201:2001:3802:2805:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0612:3419:2722:5302:2002:3903:2806:43
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0613:3520:2823:5303:2003:3904:2807:43
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0714:3521:2800:5304:2004:3905:2808:43
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0715:3622:2801:5305:2005:3906:2809:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0716:3623:2802:5406:2006:3907:2810:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0817:3600:2803:5407:2007:3908:2811:44
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0818:3701:2804:5408:2008:3809:2812:44
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0919:3702:2905:5409:2009:3810:2813:44
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:3703:2906:5510:2010:3811:2814:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1021:3804:2907:5511:2011:3812:2715:45
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:3805:2908:5512:2012:3813:2716:45
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1123:3906:2909:5513:2013:3814:2717:45
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1200:3907:2910:5614:1914:3815:2718:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1201:4008:3011:5615:1915:3716:2619:46
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1302:4009:3012:5616:1916:3717:2620:46
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1303:4110:3013:5617:1917:3718:2621:46
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1404:4111:3014:5718:1918:3719:2522:46
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1505:4112:3015:5719:1819:3620:2523:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1506:4213:3016:5720:1820:3621:2500:47
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1607:4214:3017:5721:1821:3622:2401:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1708:4315:3018:5822:1722:3523:2402:47
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1709:4316:3019:5823:1723:3500:2303:47
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1810:4417:3020:5800:1700:3401:2304:47
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1911:4418:3021:5801:1601:3402:2205:47