اوقات شرعی به افق پیشین
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی پیشین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیشین

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پیشین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0805:3412:2015:4719:0619:2420:1223:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0806:3313:2016:4720:0620:2421:1200:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0707:3314:2017:4721:0721:2522:1301:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:3315:2018:4722:0722:2523:1402:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:3216:2019:4723:0823:2600:1403:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:3217:2020:4700:0800:2601:1504:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:3218:2021:4701:0901:2702:1605:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:3219:2022:4702:0902:2703:1606:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:3120:2023:4703:1003:2804:1707:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:3121:2100:4704:1004:2805:1708:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:3122:2101:4705:1105:2906:1809:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:3123:2102:4706:1106:2907:1910:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:3100:2103:4707:1207:3008:1911:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0318:3001:2104:4708:1208:3009:2012:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0319:3002:2105:4709:1309:3110:2013:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:3003:2206:4710:1310:3111:2114:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:3004:2207:4711:1311:3212:2115:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0222:3005:2208:4712:1412:3213:2216:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0223:3006:2209:4813:1413:3314:2217:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0200:3007:2210:4814:1514:3315:2318:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0201:3008:2311:4815:1515:3316:2319:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0202:3009:2312:4816:1516:3417:2320:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0203:3010:2313:4817:1617:3418:2421:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0204:3011:2314:4818:1618:3419:2422:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0205:3112:2315:4819:1619:3520:2523:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0206:3113:2416:4920:1720:3521:2500:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0207:3114:2417:4921:1721:3522:2501:39
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0208:3115:2418:4922:1722:3623:2602:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0209:3116:2419:4923:1723:3600:2603:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0210:3117:2420:4900:1800:3601:2604:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0211:3118:2521:5001:1801:3602:2605:40