اوقات شرعی به افق پیشین
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی پیشین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیشین

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی تیر ماه به افق پیشین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0305:3212:2515:5019:1819:3620:2623:40
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0306:3213:2516:5020:1820:3721:2700:41
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0307:3214:2517:5021:1821:3722:2701:41
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0308:3215:2518:5022:1922:3723:2702:41
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0409:3316:2619:5123:1923:3700:2703:41
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0410:3317:2620:5100:1900:3701:2704:41
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0411:3318:2621:5101:1901:3702:2705:42
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0512:3419:2622:5102:1902:3703:2706:42
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0513:3420:2723:5203:1903:3704:2707:42
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0614:3421:2700:5204:1904:3705:2708:42
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0615:3522:2701:5205:1905:3806:2709:43
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0716:3523:2702:5206:1906:3707:2710:43
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0717:3500:2703:5307:1907:3708:2711:43
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0718:3601:2704:5308:1908:3709:2712:43
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0819:3602:2805:5309:1909:3710:2713:43
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0920:3703:2806:5410:1910:3711:2714:44
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0921:3704:2807:5411:1911:3712:2615:44
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1022:3705:2808:5412:1912:3713:2616:44
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1023:3806:2809:5413:1913:3714:2617:44
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1100:3807:2810:5514:1814:3715:2618:45
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1101:3908:2911:5515:1815:3616:2519:45
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1202:3909:2912:5516:1816:3617:2520:45
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1303:4010:2913:5517:1817:3618:2521:45
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1304:4011:2914:5618:1718:3619:2422:45
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1405:4112:2915:5619:1719:3520:2423:46
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1506:4113:2916:5620:1720:3521:2300:46
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1507:4214:2917:5621:1721:3522:2301:46
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1608:4215:2918:5622:1622:3423:2302:46
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1709:4316:2919:5723:1623:3400:2203:46
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1710:4317:2920:5700:1500:3301:2104:46
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1811:4318:2921:5701:1501:3302:2105:46