اوقات شرعی به افق پیشین
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی پیشین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیشین

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی تیر ماه به افق پیشین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0305:3212:2515:5019:1819:3720:2623:40
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0306:3213:2516:5020:1820:3721:2700:41
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0307:3214:2517:5021:1821:3722:2701:41
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0408:3215:2618:5022:1922:3723:2702:41
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0409:3316:2619:5123:1923:3700:2703:41
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0410:3317:2620:5100:1900:3701:2704:42
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0511:3318:2621:5101:1901:3702:2705:42
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0512:3419:2622:5102:1902:3703:2706:42
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0513:3420:2723:5203:1903:3704:2707:42
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0614:3421:2700:5204:1904:3705:2708:42
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0615:3522:2701:5205:1905:3706:2709:43
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0716:3523:2702:5306:1906:3707:2710:43
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0717:3500:2703:5307:1907:3708:2711:43
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0818:3601:2704:5308:1908:3709:2712:43
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0819:3602:2805:5309:1909:3710:2713:44
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0920:3703:2806:5410:1910:3711:2714:44
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0921:3704:2807:5411:1911:3712:2615:44
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1022:3805:2808:5412:1912:3713:2616:44
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1023:3806:2809:5413:1813:3714:2617:44
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1100:3807:2810:5514:1814:3715:2618:45
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1201:3908:2911:5515:1815:3616:2519:45
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1202:3909:2912:5516:1816:3617:2520:45
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1303:4010:2913:5517:1817:3618:2521:45
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1304:4011:2914:5618:1718:3519:2422:45
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1405:4112:2915:5619:1719:3520:2423:46
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1506:4113:2916:5620:1720:3521:2300:46
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1507:4214:2917:5621:1621:3422:2301:46
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1608:4215:2918:5622:1622:3423:2202:46
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1709:4316:2919:5723:1623:3400:2203:46
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1710:4317:2920:5700:1500:3301:2104:46
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1811:4418:2921:5701:1501:3302:2105:46