اوقات شرعی به افق خاش
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خاش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خاش

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خاش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0405:3212:2215:5419:1219:3020:2023:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0306:3113:2216:5420:1320:3121:2100:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0207:3114:2217:5421:1321:3222:2101:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0208:3115:2218:5422:1422:3223:2202:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0109:3016:2219:5423:1423:3300:2303:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0110:3017:2220:5400:1500:3301:2404:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0011:3018:2221:5401:1501:3402:2405:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0012:2919:2322:5402:1602:3503:2506:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5913:2920:2323:5503:1703:3504:2607:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5914:2921:2300:5504:1704:3605:2608:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:2922:2301:5505:1805:3606:2709:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5816:2823:2302:5506:1806:3707:2710:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:2800:2303:5507:1907:3708:2811:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5818:2801:2304:5508:1908:3809:2912:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5719:2802:2405:5509:1909:3810:2913:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5720:2803:2406:5510:2010:3911:3014:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5721:2804:2407:5511:2011:3912:3015:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5722:2805:2408:5512:2112:4013:3116:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5623:2806:2409:5513:2113:4014:3117:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5600:2807:2510:5614:2214:4015:3218:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5601:2808:2511:5615:2215:4116:3219:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5602:2809:2512:5616:2216:4117:3320:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5603:2810:2513:5617:2317:4218:3321:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5604:2811:2514:5618:2318:4219:3322:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5605:2812:2615:5619:2319:4220:3423:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5606:2813:2616:5720:2420:4321:3400:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5607:2814:2617:5721:2421:4322:3401:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5608:2815:2618:5722:2422:4323:3502:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:2816:2619:5723:2523:4400:3503:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:2917:2720:5700:2500:4401:3504:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5711:2918:2721:5801:2501:4402:3605:41