اوقات شرعی به افق نگور
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی نگور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نگور

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نگور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:3812:2215:4819:0719:2520:1223:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:3713:2216:4820:0720:2521:1300:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1207:3714:2217:4821:0821:2622:1401:40
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1108:3715:2218:4822:0822:2623:1402:40
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1109:3616:2219:4823:0923:2700:1503:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1010:3617:2320:4800:0900:2701:1604:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1011:3618:2321:4801:1001:2802:1605:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0912:3519:2322:4802:1002:2803:1706:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0913:3520:2323:4803:1103:2904:1707:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0914:3521:2300:4804:1104:2905:1808:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0815:3522:2301:4805:1205:3006:1809:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0816:3523:2302:4806:1206:3007:1910:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:3500:2403:4807:1307:3108:2011:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:3401:2404:4808:1308:3109:2012:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:3402:2405:4809:1409:3210:2113:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:3403:2406:4810:1410:3211:2114:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:3404:2407:4811:1411:3312:2215:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0722:3405:2408:4812:1512:3313:2216:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:3406:2509:4813:1513:3314:2317:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0700:3407:2510:4814:1614:3415:2318:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:3408:2511:4815:1615:3416:2319:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:3409:2512:4916:1616:3517:2420:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:3410:2513:4917:1717:3518:2421:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:3411:2614:4918:1718:3519:2522:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:3512:2615:4919:1719:3620:2523:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:3513:2616:4920:1820:3621:2500:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:3514:2617:4921:1821:3622:2601:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0708:3515:2718:5022:1822:3623:2602:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0709:3516:2719:5023:1823:3700:2603:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:3517:2720:5000:1900:3701:2604:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:3618:2721:5001:1901:3702:2705:43