اوقات شرعی به افق نگور
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی نگور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نگور

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق نگور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0805:3612:2715:5019:1919:3720:2723:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0806:3613:2816:5120:1920:3821:2700:44
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0807:3614:2817:5121:1921:3822:2701:44
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0808:3615:2818:5122:2022:3823:2702:44
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0909:3716:2819:5123:2023:3800:2703:44
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0910:3717:2820:5200:2000:3801:2704:44
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0911:3718:2921:5201:2001:3802:2805:45
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1012:3819:2922:5202:2002:3803:2806:45
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1013:3820:2923:5203:2003:3804:2807:45
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1114:3821:2900:5304:2004:3805:2808:45
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1115:3922:2901:5305:2005:3806:2809:46
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1116:3923:3002:5306:2006:3807:2710:46
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1217:3900:3003:5307:2007:3808:2711:46
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1218:4001:3004:5408:2008:3809:2712:46
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1319:4002:3005:5409:2009:3810:2713:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1320:4103:3006:5410:2010:3811:2714:47
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1421:4104:3007:5411:2011:3812:2715:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1422:4105:3108:5512:2012:3813:2716:47
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1523:4206:3109:5513:2013:3814:2617:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1600:4207:3110:5514:1914:3815:2618:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1601:4308:3111:5615:1915:3716:2619:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1702:4309:3112:5616:1916:3717:2620:48
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1703:4410:3113:5617:1917:3718:2521:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1804:4411:3114:5618:1918:3719:2522:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1905:4412:3115:5719:1819:3620:2423:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1906:4513:3216:5720:1820:3621:2400:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2007:4514:3217:5721:1821:3622:2401:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2008:4615:3218:5722:1722:3523:2302:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2109:4616:3219:5723:1723:3500:2303:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2210:4717:3220:5800:1700:3401:2204:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2211:4718:3221:5801:1601:3402:2205:49