اوقات شرعی به افق نگور
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی نگور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نگور

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نگور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:3812:2215:4819:0719:2520:1223:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:3713:2216:4820:0720:2521:1300:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:3714:2217:4821:0821:2622:1401:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:3715:2218:4822:0822:2623:1402:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:3616:2219:4823:0923:2700:1503:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:3617:2320:4800:0900:2701:1504:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:3618:2321:4801:1001:2802:1605:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:3619:2322:4802:1002:2803:1706:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:3520:2323:4803:1103:2904:1707:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:3521:2300:4804:1104:2905:1808:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:3522:2301:4805:1205:3006:1809:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:3523:2302:4806:1206:3007:1910:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:3500:2403:4807:1307:3108:1911:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:3501:2404:4808:1308:3109:2012:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:3402:2405:4809:1309:3210:2113:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:3403:2406:4810:1410:3211:2114:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:3404:2407:4811:1411:3212:2215:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:3405:2408:4812:1512:3313:2216:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:3406:2509:4813:1513:3314:2217:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:3407:2510:4814:1514:3415:2318:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:3408:2511:4815:1615:3416:2319:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:3409:2512:4816:1616:3417:2420:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:3410:2513:4917:1717:3518:2421:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:3411:2614:4918:1718:3519:2522:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:3512:2615:4919:1719:3620:2523:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:3513:2616:4920:1820:3621:2500:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:3514:2617:4921:1821:3622:2601:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:3515:2618:4922:1822:3623:2602:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:3516:2719:5023:1823:3700:2603:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:3517:2720:5000:1900:3701:2604:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:3518:2721:5001:1901:3702:2705:43