اوقات شرعی به افق بسطام
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی بسطام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بسطام

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بسطام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5605:3812:4716:3619:5520:1621:1323:56
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5506:3813:4717:3620:5621:1722:1400:56
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5407:3714:4718:3721:5722:1823:1501:55
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5308:3715:4719:3722:5823:1800:1602:55
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5209:3616:4720:3723:5800:1901:1703:55
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5210:3617:4721:3700:5901:2002:1804:55
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5111:3518:4722:3702:0002:2103:1905:55
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5012:3519:4723:3803:0003:2104:2006:55
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4913:3420:4800:3804:0104:2205:2107:55
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4814:3421:4801:3805:0205:2306:2208:55
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4815:3322:4802:3806:0206:2407:2309:55
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4716:3323:4803:3807:0307:2408:2310:55
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4717:3300:4804:3908:0408:2509:2411:55
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4618:3301:4805:3909:0409:2610:2512:55
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4619:3202:4806:3910:0510:2611:2613:55
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4520:3203:4907:3911:0511:2712:2614:55
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4521:3204:4908:4012:0612:2713:2715:55
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4422:3205:4909:4013:0713:2814:2816:55
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:3206:4910:4014:0714:2815:2817:55
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4400:3107:4911:4015:0815:2916:2918:56
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4301:3108:5012:4016:0816:2917:3019:56
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4302:3109:5013:4117:0817:3018:3020:56
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4303:3110:5014:4118:0918:3019:3121:56
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4304:3111:5015:4119:0919:3120:3122:56
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4305:3112:5016:4120:1020:3121:3223:56
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4306:3113:5117:4221:1021:3122:3200:56
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4307:3214:5118:4222:1022:3223:3201:57
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4308:3215:5119:4223:1123:3200:3302:57
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4309:3216:5120:4200:1100:3201:3303:57
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4310:3217:5221:4201:1101:3302:3304:57
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:3218:5222:4302:1102:3303:3405:57