اوقات شرعی به افق معلمان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی معلمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق معلمان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق معلمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0405:4312:4816:3619:5420:1421:1023:59
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0306:4313:4817:3620:5521:1522:1100:59
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0207:4214:4918:3621:5522:1623:1201:59
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0108:4115:4919:3622:5623:1700:1302:59
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0009:4116:4920:3623:5700:1701:1403:59
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5910:4117:4921:3600:5801:1802:1504:58
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5911:4018:4922:3701:5802:1903:1605:58
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5812:4019:4923:3702:5903:1904:1606:58
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5713:3920:4900:3704:0004:2005:1707:58
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5714:3921:4901:3705:0005:2106:1808:58
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5615:3922:5002:3706:0106:2207:1909:58
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5516:3823:5003:3807:0107:2208:2010:58
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5517:3800:5004:3808:0208:2309:2011:58
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5418:3801:5005:3809:0309:2310:2112:58
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5419:3702:5006:3810:0310:2411:2213:59
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5320:3703:5007:3811:0411:2512:2314:59
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5321:3704:5108:3912:0412:2513:2315:59
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5322:3705:5109:3913:0513:2614:2416:59
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5223:3706:5110:3914:0514:2615:2417:59
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5200:3707:5111:3915:0615:2716:2518:59
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5201:3708:5112:3916:0616:2717:2619:59
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5202:3709:5213:4017:0717:2818:2620:59
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5203:3710:5214:4018:0718:2819:2721:59
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5204:3711:5215:4019:0719:2820:2722:59
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5105:3712:5216:4020:0820:2921:2800:00
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5106:3713:5217:4021:0821:2922:2801:00
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5107:3714:5318:4122:0822:3023:2802:00
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5208:3715:5319:4123:0923:3000:2903:00
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5209:3716:5320:4100:0900:3001:2904:00
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5210:3717:5321:4101:0901:3002:2905:01
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5211:3818:5422:4202:1002:3103:2906:01