اوقات شرعی به افق معلمان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی معلمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق معلمان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی خرداد ماه به افق معلمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0405:4312:4816:3619:5420:1421:1023:59
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0306:4313:4817:3620:5521:1522:1100:59
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0207:4214:4918:3621:5522:1623:1201:59
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0108:4215:4919:3622:5623:1600:1302:59
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0009:4116:4920:3623:5700:1701:1403:59
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0010:4117:4921:3600:5701:1802:1404:58
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5911:4018:4922:3701:5802:1903:1505:58
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5812:4019:4923:3702:5903:1904:1606:58
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5713:3920:4900:3703:5904:2005:1707:58
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5714:3921:4901:3705:0005:2106:1808:58
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5615:3922:5002:3706:0106:2107:1909:58
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5616:3823:5003:3707:0107:2208:1910:58
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5517:3800:5004:3808:0208:2309:2011:58
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5418:3801:5005:3809:0309:2310:2112:58
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5419:3802:5006:3810:0310:2411:2213:59
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5420:3703:5007:3811:0411:2412:2214:59
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5321:3704:5108:3812:0412:2513:2315:59
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5322:3705:5109:3913:0513:2614:2416:59
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5323:3706:5110:3914:0514:2615:2417:59
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5200:3707:5111:3915:0615:2716:2518:59
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5201:3708:5112:3916:0616:2717:2519:59
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5202:3709:5213:4017:0717:2718:2620:59
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5203:3710:5214:4018:0718:2819:2721:59
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5204:3711:5215:4019:0719:2820:2722:59
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5105:3712:5216:4020:0820:2921:2700:00
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5106:3713:5217:4021:0821:2922:2801:00
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5107:3714:5318:4122:0822:2923:2802:00
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5208:3715:5319:4123:0923:3000:2903:00
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5209:3716:5320:4100:0900:3001:2904:00
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5210:3717:5321:4101:0901:3002:2905:01
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5211:3718:5322:4202:0902:3103:2906:01