اوقات شرعی به افق سرچم
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سرچم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرچم

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرچم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0513:1517:0620:2520:4621:4400:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0514:1518:0621:2621:4722:4501:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0415:1519:0622:2722:4823:4602:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0416:1520:0723:2823:4900:4703:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0317:1621:0700:2800:4901:4804:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0218:1622:0701:2901:5002:4905:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0219:1623:0702:3002:5103:5006:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0220:1600:0703:3103:5204:5107:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0121:1601:0804:3104:5305:5208:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1415:0122:1602:0805:3205:5306:5309:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1316:0023:1603:0806:3306:5407:5410:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1217:0000:1604:0807:3307:5508:5511:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1218:0001:1705:0908:3408:5509:5612:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1118:5902:1706:0909:3509:5610:5613:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1119:5903:1707:0910:3510:5711:5714:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1020:5904:1708:0911:3611:5712:5815:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1021:5905:1709:0912:3612:5813:5916:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:5806:1810:1013:3713:5814:5917:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:5807:1811:1014:3714:5916:0018:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:5808:1812:1015:3815:5917:0119:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:5809:1813:1016:3817:0018:0120:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0802:5810:1814:1117:3918:0019:0221:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0803:5811:1915:1118:3919:0120:0222:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0804:5812:1916:1119:4020:0121:0323:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0805:5813:1917:1120:4021:0222:0300:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0806:5814:1918:1221:4022:0223:0401:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5815:1919:1222:4123:0200:0402:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5816:2020:1223:4100:0301:0403:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5817:2021:1200:4101:0302:0504:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5918:2022:1201:4202:0303:0505:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5919:2023:1302:4203:0404:0506:25