اوقات شرعی به افق سرچم
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سرچم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرچم

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرچم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0513:1517:0620:2520:4621:4400:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0514:1518:0621:2621:4722:4601:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0415:1519:0622:2722:4823:4702:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0316:1520:0723:2823:4900:4803:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0317:1621:0700:2900:5001:4904:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0218:1622:0701:2901:5002:4905:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0219:1623:0702:3002:5103:5006:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1513:0120:1600:0703:3103:5204:5107:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0121:1601:0804:3104:5305:5208:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1415:0122:1602:0805:3205:5306:5309:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1316:0023:1603:0806:3306:5407:5410:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1217:0000:1604:0807:3307:5508:5511:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1218:0001:1705:0908:3408:5509:5612:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5902:1706:0909:3509:5610:5613:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5903:1707:0910:3510:5711:5714:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:5904:1708:0911:3611:5712:5815:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1021:5905:1709:0912:3612:5813:5916:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5806:1810:1013:3713:5914:5917:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:5807:1811:1014:3714:5916:0018:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5808:1812:1015:3816:0017:0119:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5809:1813:1016:3817:0018:0120:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5810:1814:1117:3918:0119:0221:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5811:1915:1118:3919:0120:0222:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0804:5812:1916:1119:4020:0121:0323:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5813:1917:1120:4021:0222:0300:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0806:5814:1918:1221:4022:0223:0401:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5815:1919:1222:4123:0300:0402:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5816:2020:1223:4100:0301:0403:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5817:2021:1200:4101:0302:0504:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5918:2022:1201:4202:0303:0505:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5919:2023:1302:4203:0404:0506:25