اوقات شرعی به افق زنجان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی زنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زنجان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0413:1317:0320:2220:4221:4000:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0314:1318:0321:2221:4322:4101:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0315:1319:0322:2322:4423:4202:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0216:1320:0323:2423:4500:4303:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0217:1321:0300:2500:4601:4404:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0118:1322:0401:2501:4602:4505:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0119:1323:0402:2602:4703:4606:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0020:1300:0403:2703:4804:4707:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0021:1401:0404:2804:4905:4808:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1414:5922:1402:0405:2805:4906:4809:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1315:5923:1403:0506:2906:5007:4910:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1216:5900:1404:0507:3007:5108:5011:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1217:5801:1405:0508:3008:5109:5112:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1118:5802:1406:0509:3109:5210:5213:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1119:5803:1507:0610:3110:5311:5214:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1020:5804:1508:0611:3211:5312:5315:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1021:5705:1509:0612:3212:5413:5416:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:5706:1510:0613:3313:5414:5517:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:5707:1511:0614:3414:5515:5518:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:5708:1512:0715:3415:5616:5619:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:5709:1613:0716:3516:5617:5620:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0802:5710:1614:0717:3517:5618:5721:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0803:5711:1615:0718:3518:5719:5822:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0804:5712:1616:0819:3619:5720:5823:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0805:5713:1617:0820:3620:5821:5800:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0806:5714:1718:0821:3721:5822:5901:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5715:1719:0822:3722:5823:5902:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5716:1720:0923:3723:5901:0003:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5717:1721:0900:3700:5902:0004:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5718:1822:0901:3801:5903:0005:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5819:1823:0902:3803:0004:0006:23