اوقات شرعی به افق زنجان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی زنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زنجان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0413:1317:0320:2220:4321:4000:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0314:1318:0321:2321:4322:4101:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0315:1319:0322:2322:4423:4202:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0216:1320:0323:2423:4500:4303:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0217:1321:0400:2500:4601:4404:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0118:1322:0401:2601:4702:4505:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0119:1323:0402:2602:4703:4606:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1513:0020:1300:0403:2703:4804:4707:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0021:1401:0404:2804:4905:4808:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1414:5922:1402:0505:2805:5006:4909:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1315:5923:1403:0506:2906:5007:5010:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1216:5900:1404:0507:3007:5108:5011:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1217:5801:1405:0508:3008:5209:5112:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5802:1406:0509:3109:5210:5213:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1119:5803:1507:0610:3210:5311:5314:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:5804:1508:0611:3211:5312:5315:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1021:5705:1509:0612:3312:5413:5416:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5706:1510:0613:3313:5514:5517:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:5707:1511:0714:3414:5515:5518:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0900:5708:1612:0715:3415:5616:5619:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5709:1613:0716:3516:5617:5720:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5710:1614:0717:3517:5718:5721:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5711:1615:0718:3618:5719:5822:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0804:5712:1616:0819:3619:5720:5823:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5713:1717:0820:3620:5821:5900:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0806:5714:1718:0821:3721:5822:5901:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5715:1719:0822:3722:5923:5902:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5716:1720:0923:3723:5901:0003:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5717:1721:0900:3800:5902:0004:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5718:1822:0901:3801:5903:0005:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5819:1823:0902:3803:0004:0106:23