اوقات شرعی به افق تهم
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تهم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تهم

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تهم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0313:1217:0320:2220:4321:4000:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0314:1218:0321:2321:4322:4101:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0215:1319:0322:2322:4423:4202:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0216:1320:0323:2423:4500:4303:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0117:1321:0300:2500:4601:4404:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0018:1322:0401:2601:4702:4505:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0019:1323:0402:2602:4703:4606:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1413:0020:1300:0403:2703:4804:4707:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1313:5921:1301:0404:2804:4905:4808:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5922:1302:0405:2805:5006:4909:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1215:5823:1403:0506:2906:5007:5010:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1116:5800:1404:0507:3007:5108:5111:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5801:1405:0508:3008:5209:5112:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:5702:1406:0509:3109:5210:5213:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5703:1407:0610:3110:5311:5314:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:5704:1408:0611:3211:5312:5415:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5705:1509:0612:3312:5413:5416:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:5706:1510:0613:3313:5514:5517:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0823:5607:1511:0614:3414:5515:5618:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5608:1512:0715:3415:5616:5619:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:5609:1513:0716:3516:5617:5720:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:5610:1614:0717:3517:5718:5721:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:5611:1615:0718:3518:5719:5822:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:5612:1616:0819:3619:5720:5823:21
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:5613:1617:0820:3620:5821:5900:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:5614:1618:0821:3721:5822:5901:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5615:1719:0822:3722:5900:0002:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5616:1720:0823:3723:5901:0003:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5717:1721:0900:3800:5902:0004:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5718:1722:0901:3801:5903:0105:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5719:1723:0902:3803:0004:0106:23