اوقات شرعی به افق قیدار
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی قیدار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قیدار

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قیدار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0513:1217:0120:2020:4121:3700:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0414:1218:0121:2121:4122:3801:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0415:1219:0222:2222:4223:3902:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0316:1320:0223:2223:4300:4003:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0317:1321:0200:2300:4401:4104:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0218:1322:0201:2401:4502:4205:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0219:1323:0202:2402:4503:4306:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1713:0120:1300:0303:2503:4604:4407:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0121:1301:0304:2604:4705:4508:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1615:0022:1302:0305:2605:4706:4609:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1516:0023:1303:0306:2706:4807:4710:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1517:0000:1404:0307:2807:4908:4711:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1417:5901:1405:0408:2808:4909:4812:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1418:5902:1406:0409:2909:5010:4913:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1319:5903:1407:0410:3010:5111:5014:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1320:5904:1408:0411:3011:5112:5015:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1221:5905:1409:0412:3112:5213:5116:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1222:5806:1510:0513:3113:5214:5217:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1223:5807:1511:0514:3214:5315:5218:22
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1100:5808:1512:0515:3215:5316:5319:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1101:5809:1513:0516:3316:5417:5420:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1102:5810:1514:0617:3317:5418:5421:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1103:5811:1615:0618:3318:5519:5522:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1104:5812:1616:0619:3419:5520:5523:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5813:1617:0620:3420:5621:5600:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5814:1618:0621:3521:5622:5601:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5815:1719:0722:3522:5623:5602:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5816:1720:0723:3523:5700:5703:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5817:1721:0700:3600:5701:5704:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5918:1722:0701:3601:5702:5705:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5919:1723:0802:3602:5703:5706:23