اوقات شرعی به افق ابهر
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی ابهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابهر

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ابهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0213:1016:5920:1820:3821:3500:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0214:1017:5921:1821:3922:3601:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0115:1018:5922:1922:4023:3702:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0016:1019:5923:2023:4100:3803:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0017:1020:5900:2100:4101:3904:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1610:5918:1022:0001:2101:4202:4005:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5919:1023:0002:2202:4303:4106:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1512:5920:1000:0003:2303:4404:4207:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1413:5821:1101:0004:2304:4405:4308:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5822:1102:0005:2405:4506:4309:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1315:5723:1103:0106:2506:4607:4410:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1216:5700:1104:0107:2507:4608:4511:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5701:1105:0108:2608:4709:4612:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5602:1106:0109:2709:4810:4713:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5603:1207:0110:2710:4811:4714:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:5604:1208:0211:2811:4912:4815:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5605:1209:0212:2812:4913:4916:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5606:1210:0213:2913:5014:4917:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:5607:1211:0214:2914:5015:5018:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5508:1312:0315:3015:5116:5119:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5509:1313:0316:3016:5117:5120:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5510:1314:0317:3117:5218:5221:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5511:1315:0318:3118:5219:5222:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0804:5512:1316:0319:3119:5320:5323:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5513:1417:0420:3220:5321:5300:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0806:5514:1418:0421:3221:5422:5401:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5615:1419:0422:3222:5423:5402:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5616:1420:0423:3323:5400:5403:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5617:1421:0500:3300:5401:5504:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5618:1522:0501:3301:5502:5505:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5619:1523:0502:3402:5503:5506:21