اوقات شرعی به افق سد شهید عباسپور
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی سد شهید عباسپور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سد شهید عباسپور

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق سد شهید عباسپور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0613:1416:5420:2120:4121:3600:24
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:0614:1417:5421:2121:4122:3601:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2808:0715:1418:5522:2222:4223:3702:25
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2809:0716:1419:5523:2223:4200:3703:25
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2910:0717:1520:5500:2200:4201:3704:25
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2911:0818:1521:5501:2201:4202:3705:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:0819:1522:5602:2202:4203:3706:26
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:0820:1523:5603:2203:4204:3707:26
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3014:0921:1500:5604:2204:4205:3708:26
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0922:1601:5605:2205:4206:3709:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3116:0923:1602:5606:2206:4207:3710:27
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:1000:1603:5707:2207:4208:3611:27
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:1001:1604:5708:2208:4209:3612:27
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3319:1102:1605:5709:2209:4210:3613:27
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:1103:1606:5710:2210:4111:3614:28
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3421:1204:1707:5711:2111:4112:3615:28
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:1205:1708:5812:2112:4113:3516:28
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3623:1306:1709:5813:2113:4114:3517:28
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1307:1710:5814:2114:4115:3518:29
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1408:1711:5815:2115:4016:3419:29
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1409:1712:5816:2016:4017:3420:29
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1510:1713:5817:2017:4018:3321:29
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1511:1814:5818:2018:3919:3322:30
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1612:1815:5919:1919:3920:3223:30
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1613:1816:5920:1920:3821:3200:30
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1714:1817:5921:1821:3822:3101:30
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1815:1818:5922:1822:3723:3002:30
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1816:1819:5923:1823:3700:3003:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1917:1820:5900:1700:3601:2904:31
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:2018:1821:5901:1701:3602:2805:31
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:2019:1822:5902:1602:3503:2806:31