اوقات شرعی به افق گرگر
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی گرگر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرگر

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی تیر ماه به افق گرگر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3606:1213:1616:5320:2020:4021:3400:28
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3607:1214:1617:5421:2121:4022:3401:28
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3608:1215:1718:5422:2122:4023:3402:28
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3709:1316:1719:5423:2123:4000:3403:29
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3710:1317:1720:5400:2100:4101:3404:29
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3711:1318:1721:5501:2101:4102:3405:29
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3812:1419:1722:5502:2102:4103:3406:29
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3813:1420:1823:5503:2103:4104:3407:30
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3914:1421:1800:5504:2104:4105:3408:30
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3915:1522:1801:5505:2105:4106:3409:30
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3916:1523:1802:5606:2106:4107:3410:30
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4017:1500:1803:5607:2107:4108:3411:31
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4118:1601:1904:5608:2108:4109:3412:31
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4119:1602:1905:5609:2109:4010:3413:31
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4220:1703:1906:5610:2110:4011:3314:31
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4221:1704:1907:5711:2111:4012:3315:32
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4322:1805:1908:5712:2112:4013:3316:32
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4423:1806:1909:5713:2013:4014:3317:32
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4400:1907:1910:5714:2014:3915:3218:32
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4501:1908:2011:5715:2015:3916:3219:32
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4602:2009:2012:5816:2016:3917:3120:33
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4603:2010:2013:5817:1917:3918:3121:33
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4704:2111:2014:5818:1918:3819:3122:33
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4805:2112:2015:5819:1919:3820:3023:33
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4906:2213:2016:5820:1820:3721:3000:34
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5007:2214:2017:5821:1821:3722:2901:34
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5008:2315:2018:5822:1822:3723:2802:34
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5109:2416:2019:5923:1723:3600:2803:34
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5210:2417:2120:5900:1700:3601:2704:34
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5311:2518:2121:5901:1601:3502:2705:34
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5412:2519:2122:5902:1602:3503:2606:35