اوقات شرعی به افق ملکان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی ملکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ملکان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ملکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1213:2217:1320:3220:5321:5100:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1214:2218:1321:3321:5422:5201:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1115:2219:1322:3422:5523:5302:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1116:2220:1423:3523:5600:5403:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1017:2321:1400:3600:5701:5504:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0918:2322:1401:3601:5702:5605:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0919:2323:1402:3702:5803:5706:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2213:0820:2300:1403:3803:5904:5807:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2114:0821:2301:1504:3805:0005:5908:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0822:2302:1505:3906:0007:0009:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2016:0723:2303:1506:4007:0108:0110:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1917:0700:2404:1507:4008:0209:0211:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1918:0701:2405:1608:4109:0210:0312:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1819:0602:2406:1609:4210:0311:0313:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0603:2407:1610:4211:0412:0414:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1721:0604:2408:1611:4312:0413:0515:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1722:0605:2409:1612:4313:0514:0616:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1623:0506:2510:1713:4414:0515:0617:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1600:0507:2511:1714:4415:0616:0718:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1601:0508:2512:1715:4516:0717:0819:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1502:0509:2513:1716:4517:0718:0820:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1503:0510:2514:1817:4618:0819:0921:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1504:0511:2615:1818:4619:0820:0922:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1505:0512:2616:1819:4720:0821:1023:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1506:0513:2617:1820:4721:0922:1000:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1507:0514:2618:1921:4722:0923:1101:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1508:0515:2619:1922:4823:0900:1102:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1509:0516:2720:1923:4800:1001:1103:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1510:0517:2721:1900:4801:1002:1204:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0618:2722:1901:4902:1003:1205:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0619:2723:2002:4903:1104:1206:32