اوقات شرعی به افق ملکان
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی ملکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ملکان

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق ملکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1506:0613:2717:2020:4921:1122:1200:32
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1607:0614:2818:2021:4922:1123:1201:32
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1608:0715:2819:2022:4923:1100:1302:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1609:0716:2820:2023:4900:1101:1303:33
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1710:0717:2821:2100:4901:1102:1304:33
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1711:0718:2922:2101:5002:1103:1305:33
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1712:0819:2923:2102:5003:1104:1306:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1813:0820:2900:2103:5004:1105:1307:34
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1914:0921:2901:2104:5005:1106:1208:34
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1915:0922:2902:2205:5006:1107:1209:34
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2016:1023:3003:2206:4907:1108:1210:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2017:1000:3004:2207:4908:1109:1211:35
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2118:1101:3005:2208:4909:1110:1212:35
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2219:1102:3006:2209:4910:1111:1113:35
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2320:1203:3007:2210:4911:1012:1114:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2321:1204:3008:2211:4912:1013:1115:36
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2422:1305:3109:2312:4813:1014:1016:36
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2523:1306:3110:2313:4814:0915:1017:37
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2600:1407:3111:2314:4815:0916:0918:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2701:1408:3112:2315:4716:0917:0919:37
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2802:1509:3113:2316:4717:0818:0820:37
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2903:1610:3114:2317:4718:0819:0721:38
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3004:1611:3115:2318:4619:0720:0722:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3105:1712:3216:2319:4620:0721:0623:38
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:1813:3217:2320:4521:0622:0500:38
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:1914:3218:2321:4522:0623:0501:39
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:1915:3219:2322:4423:0500:0402:39
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:2016:3220:2323:4300:0401:0303:39
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:2117:3221:2300:4301:0402:0204:39
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:2118:3222:2301:4202:0303:0105:40
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:2219:3223:2302:4203:0204:0006:40