اوقات شرعی به افق ملکان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی ملکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ملکان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق ملکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1506:0613:2817:2020:4921:1122:1200:32
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1607:0614:2818:2021:4922:1123:1201:32
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1608:0715:2819:2022:4923:1100:1302:33
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1609:0716:2820:2123:4900:1101:1303:33
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1710:0717:2821:2100:5001:1102:1304:33
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1711:0818:2922:2101:5002:1103:1305:33
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1812:0819:2923:2102:5003:1104:1306:34
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1813:0820:2900:2103:5004:1105:1307:34
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1914:0921:2901:2104:5005:1106:1208:34
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1915:0922:2902:2205:5006:1107:1209:34
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2016:1023:3003:2206:4907:1108:1210:35
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2117:1000:3004:2207:4908:1109:1211:35
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2118:1101:3005:2208:4909:1110:1212:35
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2219:1102:3006:2209:4910:1111:1113:35
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2320:1203:3007:2210:4911:1012:1114:36
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2421:1204:3008:2211:4912:1013:1015:36
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2422:1305:3109:2312:4813:1014:1016:36
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2523:1306:3110:2313:4814:0915:1017:37
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2600:1407:3111:2314:4815:0916:0918:37
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2701:1508:3112:2315:4716:0917:0819:37
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2802:1509:3113:2316:4717:0818:0820:37
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2903:1610:3114:2317:4618:0819:0721:38
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3004:1711:3115:2318:4619:0720:0722:38
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3105:1712:3216:2319:4620:0721:0623:38
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3206:1813:3217:2320:4521:0622:0500:39
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3307:1914:3218:2321:4422:0623:0401:39
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3408:1915:3219:2322:4423:0500:0402:39
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:2016:3220:2323:4300:0401:0303:39
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:2117:3221:2300:4301:0402:0204:40
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:2218:3222:2301:4202:0303:0105:40
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3912:2219:3223:2302:4103:0204:0006:40