اوقات شرعی به افق نفت سفید
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی نفت سفید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نفت سفید

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نفت سفید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1213:1016:4920:0720:2621:1800:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1214:1017:5021:0821:2722:1901:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1115:1018:5022:0822:2823:2002:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1116:1019:5023:0923:2800:2103:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1117:1020:5000:0900:2901:2204:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1018:1021:5001:1001:2902:2205:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1019:1022:5002:1102:3003:2306:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:0920:1023:5003:1103:3104:2407:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0921:1000:5004:1204:3105:2508:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:0922:1101:5005:1205:3206:2509:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0823:1102:5006:1306:3307:2610:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:0800:1103:5107:1407:3308:2711:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:0801:1104:5108:1408:3409:2712:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:0802:1105:5109:1509:3410:2813:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:0803:1106:5110:1510:3511:2914:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:0804:1207:5111:1611:3512:2915:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0705:1208:5112:1612:3613:3016:24
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:0706:1209:5213:1713:3614:3017:24
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:0707:1210:5214:1714:3715:3118:24
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:0708:1211:5215:1715:3716:3219:24
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:0709:1212:5216:1816:3817:3220:24
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:0710:1313:5217:1817:3818:3321:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3004:0711:1314:5218:1918:3819:3322:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:0712:1315:5319:1919:3920:3323:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0713:1316:5320:1920:3921:3400:25
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0714:1417:5321:2021:4022:3401:25
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0715:1418:5322:2022:4023:3402:25
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0816:1419:5323:2023:4000:3503:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0817:1420:5400:2100:4001:3504:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3011:0818:1421:5401:2101:4102:3505:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0819:1522:5402:2102:4103:3606:26