اوقات شرعی به افق یزدنو
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی یزدنو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یزدنو

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی تیر ماه به افق یزدنو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3706:1413:2016:5920:2620:4621:4100:31
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3707:1414:2018:0021:2721:4622:4101:32
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3708:1515:2119:0022:2722:4723:4102:32
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3709:1516:2120:0023:2723:4700:4103:32
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3810:1517:2121:0000:2700:4701:4104:32
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3811:1518:2122:0101:2701:4702:4105:33
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3912:1619:2123:0102:2702:4703:4106:33
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3913:1620:2200:0103:2703:4704:4107:33
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3914:1621:2201:0104:2704:4705:4108:33
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:4015:1722:2202:0105:2705:4706:4109:34
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:4016:1723:2203:0206:2706:4707:4110:34
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4117:1800:2204:0207:2707:4708:4111:34
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4218:1801:2305:0208:2708:4709:4112:34
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4219:1902:2306:0209:2709:4710:4113:35
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4320:1903:2307:0210:2710:4611:4014:35
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4321:2004:2308:0311:2711:4612:4015:35
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4422:2005:2309:0312:2612:4613:4016:35
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4523:2006:2310:0313:2613:4614:3917:35
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4500:2107:2411:0314:2614:4615:3918:36
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4601:2208:2412:0315:2615:4516:3919:36
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4702:2209:2413:0316:2616:4517:3820:36
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4803:2310:2414:0417:2517:4518:3821:36
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4804:2311:2415:0418:2518:4419:3722:37
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4905:2412:2416:0419:2519:4420:3723:37
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:5006:2413:2417:0420:2420:4321:3600:37
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5107:2514:2418:0421:2421:4322:3601:37
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5208:2515:2519:0422:2322:4323:3502:37
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5209:2616:2520:0423:2323:4200:3403:38
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5310:2717:2521:0400:2200:4201:3404:38
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5411:2718:2522:0401:2201:4102:3305:38
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5512:2819:2523:0402:2102:4003:3206:38