اوقات شرعی به افق صیدون
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی صیدون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صیدون

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق صیدون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0613:1216:5120:1720:3721:3200:23
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0614:1217:5121:1821:3722:3201:23
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0615:1218:5122:1822:3823:3202:24
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0716:1219:5123:1823:3800:3203:24
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0717:1320:5100:1800:3801:3204:24
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0718:1321:5201:1801:3802:3205:24
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0819:1322:5202:1802:3803:3206:24
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:0820:1323:5203:1803:3804:3207:25
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0821:1300:5204:1804:3805:3208:25
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0922:1401:5205:1805:3806:3209:25
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0923:1402:5306:1806:3807:3210:25
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:1000:1403:5307:1807:3808:3211:26
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:1001:1404:5308:1808:3809:3212:26
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:1002:1405:5309:1809:3810:3113:26
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:1103:1406:5310:1810:3711:3114:26
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:1104:1507:5411:1811:3712:3115:27
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:1205:1508:5412:1712:3713:3116:27
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1206:1509:5413:1713:3714:3017:27
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1307:1510:5414:1714:3715:3018:27
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1308:1511:5415:1715:3616:2919:28
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1409:1512:5516:1616:3617:2920:28
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:1410:1513:5517:1617:3618:2921:28
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4104:1511:1614:5518:1618:3519:2822:28
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1612:1615:5519:1519:3520:2823:28
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4206:1613:1616:5520:1520:3421:2700:29
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4307:1714:1617:5521:1521:3422:2601:29
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4408:1715:1618:5522:1422:3323:2602:29
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:1816:1619:5523:1423:3300:2503:29
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1917:1620:5500:1300:3201:2504:29
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1918:1621:5601:1301:3202:2405:30
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4712:2019:1622:5602:1202:3103:2306:30