اوقات شرعی به افق سادات حسینی
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی سادات حسینی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات حسینی

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سادات حسینی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0813:0516:4520:0320:2221:1400:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0814:0617:4521:0321:2322:1501:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0815:0618:4522:0422:2323:1602:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0716:0619:4623:0523:2400:1603:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0717:0620:4600:0500:2501:1704:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0618:0621:4601:0601:2502:1805:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0619:0622:4602:0602:2603:1906:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:0620:0623:4603:0703:2604:2007:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:0521:0600:4604:0804:2705:2008:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:0522:0601:4605:0805:2806:2109:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:0523:0702:4606:0906:2807:2210:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2917:0400:0703:4607:0907:2908:2211:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:0401:0704:4708:1008:2909:2312:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:0402:0705:4709:1009:3010:2413:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:0403:0706:4710:1110:3111:2414:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0404:0707:4711:1111:3112:2515:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:0405:0808:4712:1212:3213:2616:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:0306:0809:4713:1213:3214:2617:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:0307:0810:4714:1314:3315:2718:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:0308:0811:4815:1315:3316:2719:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:0309:0812:4816:1416:3317:2820:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0310:0913:4817:1417:3418:2821:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0311:0914:4818:1418:3419:2922:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0312:0915:4819:1519:3520:2923:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0313:0916:4920:1520:3521:2900:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0414:0917:4921:1521:3522:3001:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0415:1018:4922:1622:3623:3002:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0416:1019:4923:1623:3600:3003:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0417:1020:4900:1600:3601:3104:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0418:1021:5001:1701:3602:3105:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0419:1122:5002:1702:3703:3106:22