اوقات شرعی به افق سادات حسینی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سادات حسینی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سادات حسینی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سادات حسینی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0913:0516:4520:0320:2221:1400:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0814:0617:4521:0321:2222:1501:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0815:0618:4522:0422:2323:1602:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0716:0619:4523:0523:2400:1603:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0717:0620:4600:0500:2401:1704:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0618:0621:4601:0601:2502:1805:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0619:0622:4602:0602:2603:1906:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0620:0623:4603:0703:2604:1907:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0521:0600:4604:0804:2705:2008:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0522:0601:4605:0805:2806:2109:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:0523:0702:4606:0906:2807:2210:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0400:0703:4607:0907:2908:2211:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0401:0704:4608:1008:2909:2312:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0402:0705:4709:1009:3010:2413:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0403:0706:4710:1110:3011:2414:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0404:0707:4711:1111:3112:2515:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:0405:0808:4712:1212:3113:2516:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0306:0809:4713:1213:3214:2617:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0307:0810:4714:1314:3215:2718:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0308:0811:4815:1315:3316:2719:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:0309:0812:4816:1416:3317:2820:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:0310:0913:4817:1417:3418:2821:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:0311:0914:4818:1418:3419:2922:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0312:0915:4819:1519:3520:2923:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0313:0916:4920:1520:3521:2900:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0314:0917:4921:1521:3522:3001:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0415:1018:4922:1622:3623:3002:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0416:1019:4923:1623:3600:3003:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0417:1020:4900:1600:3601:3104:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0418:1021:5001:1701:3602:3105:22
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0419:1122:5002:1702:3703:3106:22