اوقات شرعی به افق ویس
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی ویس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ویس

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ویس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1413:1116:5120:0820:2721:2000:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1414:1117:5121:0921:2822:2001:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1315:1118:5122:1022:2923:2102:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1316:1119:5123:1023:2900:2203:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1217:1220:5100:1100:3001:2304:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1218:1221:5101:1101:3102:2405:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1219:1222:5102:1202:3103:2406:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1120:1223:5103:1303:3204:2507:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:1121:1200:5204:1304:3305:2608:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:1122:1201:5205:1405:3306:2609:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:1023:1202:5206:1406:3407:2710:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:1000:1203:5207:1507:3408:2811:25
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:1001:1304:5208:1508:3509:2912:25
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:1002:1305:5209:1609:3510:2913:25
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1003:1306:5210:1610:3611:3014:25
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1004:1307:5211:1711:3712:3015:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0905:1308:5312:1712:3713:3116:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0906:1409:5313:1813:3814:3217:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3300:0907:1410:5314:1814:3815:3218:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3301:0908:1411:5315:1915:3816:3319:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:0909:1412:5316:1916:3917:3320:26
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:0910:1413:5417:2017:3918:3421:26
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:0911:1514:5418:2018:4019:3422:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:0912:1515:5419:2019:4020:3423:26
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0913:1516:5420:2120:4021:3500:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0914:1517:5421:2121:4122:3501:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0915:1518:5522:2122:4123:3602:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1016:1619:5523:2223:4100:3603:27
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1017:1620:5500:2200:4201:3604:27
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1018:1621:5501:2201:4202:3605:27
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1019:1622:5502:2202:4203:3706:28