اوقات شرعی به افق چمن بید
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی چمن بید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چمن بید

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چمن بید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:3012:4016:3219:5120:1221:1123:48
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2913:4017:3220:5221:1322:1200:48
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2814:4118:3221:5322:1423:1301:48
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2815:4119:3222:5423:1500:1402:48
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2716:4120:3323:5500:1601:1503:48
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2717:4121:3300:5501:1702:1604:48
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2618:4122:3301:5602:1703:1705:48
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2619:4123:3302:5703:1804:1806:48
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2520:4100:3403:5704:1905:1907:48
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:2521:4101:3404:5805:2006:2008:48
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3615:2522:4202:3405:5906:2007:2109:48
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2423:4203:3406:5907:2108:2110:48
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3517:2400:4204:3408:0008:2209:2211:48
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:2401:4205:3509:0109:2210:2312:48
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3419:2302:4206:3510:0110:2311:2413:48
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:2303:4207:3511:0211:2412:2514:48
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3321:2304:4308:3512:0212:2413:2515:48
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:2305:4309:3613:0313:2514:2616:48
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:2306:4310:3614:0414:2515:2717:48
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3200:2207:4311:3615:0415:2616:2718:48
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3201:2208:4312:3616:0516:2617:2819:48
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:2209:4413:3717:0517:2718:2920:48
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:2210:4414:3718:0518:2719:2921:48
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:2211:4415:3719:0619:2820:3022:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3105:2212:4416:3720:0620:2821:3023:49
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3106:2213:4417:3721:0721:2822:3000:49
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3107:2214:4518:3822:0722:2923:3101:49
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3108:2315:4519:3823:0723:2900:3102:49
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:2316:4520:3800:0700:2901:3103:49
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:2317:4521:3801:0801:3002:3204:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:2318:4622:3902:0802:3003:3205:50