اوقات شرعی به افق غلامان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی غلامان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق غلامان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق غلامان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2612:3816:3119:5120:1221:1123:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2513:3817:3120:5221:1322:1200:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2514:3818:3121:5222:1423:1301:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3708:2415:3819:3122:5323:1500:1502:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2316:3820:3223:5400:1501:1603:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2317:3921:3200:5501:1602:1704:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3411:2218:3922:3201:5502:1703:1805:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:2219:3923:3202:5603:1804:1906:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:2120:3900:3203:5704:1905:1907:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3114:2121:3901:3304:5805:1906:2008:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3115:2122:3902:3305:5806:2007:2109:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:2023:3903:3306:5907:2108:2210:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2917:2000:4004:3308:0008:2109:2311:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1901:4005:3409:0009:2210:2412:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1902:4006:3410:0110:2311:2513:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1903:4007:3411:0111:2312:2514:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2721:1904:4008:3412:0212:2413:2615:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1905:4009:3513:0313:2514:2716:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2623:1806:4110:3514:0314:2515:2817:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2600:1807:4111:3515:0415:2616:2818:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1808:4112:3516:0416:2617:2919:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2502:1809:4113:3617:0517:2718:2920:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2503:1810:4114:3618:0518:2719:3021:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2504:1811:4215:3619:0519:2820:3022:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2505:1812:4216:3620:0620:2821:3123:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1813:4217:3721:0621:2822:3100:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1814:4218:3722:0622:2923:3201:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2508:1815:4319:3723:0723:2900:3202:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2509:1816:4320:3700:0700:2901:3203:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1917:4321:3701:0701:2902:3304:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1918:4322:3802:0802:3003:3305:46