اوقات شرعی به افق ماروسک
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی ماروسک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ماروسک

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ماروسک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2612:3216:2119:3920:0020:5623:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2513:3217:2120:4021:0121:5700:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2514:3318:2121:4122:0122:5801:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2415:3319:2122:4223:0223:5902:42
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2316:3320:2123:4200:0301:0003:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2317:3321:2200:4301:0402:0104:42
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2218:3322:2201:4402:0403:0205:42
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2219:3323:2202:4403:0504:0306:42
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2220:3300:2203:4504:0605:0407:42
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3814:2121:3301:2204:4605:0706:0408:42
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:2122:3302:2305:4606:0707:0509:42
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2123:3403:2306:4707:0808:0610:42
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:2000:3404:2307:4808:0809:0711:42
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:2001:3405:2308:4809:0910:0812:42
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:2002:3406:2309:4910:1011:0813:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:2003:3407:2410:4911:1012:0914:42
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1904:3508:2411:5012:1113:1015:42
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3422:1905:3509:2412:5013:1114:1016:42
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1906:3510:2413:5114:1215:1117:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:1907:3511:2414:5115:1216:1218:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1908:3512:2515:5216:1317:1219:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1909:3613:2516:5217:1318:1320:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1910:3614:2517:5318:1419:1321:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1911:3615:2518:5319:1420:1422:43
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1912:3616:2619:5320:1521:1423:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1913:3617:2620:5421:1522:1500:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1914:3718:2621:5422:1523:1501:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1915:3719:2622:5423:1600:1502:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1916:3720:2623:5500:1601:1603:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3310:2017:3721:2700:5501:1602:1604:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3311:2018:3722:2701:5502:1603:1605:44