اوقات شرعی به افق ماروسک
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی ماروسک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ماروسک

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ماروسک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2612:3216:2119:3920:0020:5623:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2513:3217:2120:4021:0021:5700:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2514:3218:2121:4122:0122:5801:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2415:3319:2122:4123:0223:5902:42
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2416:3320:2123:4200:0301:0003:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2317:3321:2200:4301:0302:0104:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:2318:3322:2201:4402:0403:0205:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:2219:3323:2202:4403:0504:0306:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2220:3300:2203:4504:0605:0307:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:2121:3301:2204:4605:0606:0408:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:2122:3302:2205:4606:0707:0509:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2123:3403:2306:4707:0808:0610:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:2000:3404:2307:4708:0809:0711:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:2001:3405:2308:4809:0910:0712:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:2002:3406:2309:4910:1011:0813:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:2003:3407:2310:4911:1012:0914:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:1904:3408:2411:5012:1113:1015:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1905:3509:2412:5013:1114:1016:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1906:3510:2413:5114:1215:1117:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3300:1907:3511:2414:5115:1216:1118:42
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1908:3512:2515:5216:1317:1219:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3302:1909:3513:2516:5217:1318:1320:42
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1910:3614:2517:5318:1419:1321:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1911:3615:2518:5319:1420:1422:43
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1912:3616:2519:5320:1521:1423:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1913:3617:2620:5421:1522:1400:43
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1914:3718:2621:5422:1523:1501:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1915:3719:2622:5423:1600:1502:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1916:3720:2623:5500:1601:1503:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3210:2017:3721:2700:5501:1602:1604:44
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:2018:3722:2701:5502:1603:1605:44