اوقات شرعی به افق قدمگاه
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی قدمگاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قدمگاه

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قدمگاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2312:3016:1919:3819:5820:5523:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2313:3017:1920:3920:5921:5600:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4007:2214:3118:2021:3922:0022:5701:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3908:2115:3119:2022:4023:0123:5802:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2116:3120:2023:4100:0200:5903:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2017:3121:2000:4201:0202:0004:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2018:3122:2001:4202:0303:0105:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1919:3123:2102:4303:0404:0206:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1920:3100:2103:4404:0505:0307:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1921:3101:2104:4405:0506:0408:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1822:3202:2105:4506:0607:0409:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1823:3203:2106:4607:0708:0510:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1800:3204:2207:4608:0709:0611:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1701:3205:2208:4709:0810:0712:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1702:3206:2209:4710:0911:0813:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1703:3207:2210:4811:0912:0814:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1704:3308:2211:4912:1013:0915:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1705:3309:2312:4913:1014:1016:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1606:3310:2313:5014:1115:1017:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1607:3311:2314:5015:1116:1118:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1608:3312:2315:5116:1217:1219:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1609:3413:2416:5117:1218:1220:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1610:3414:2417:5118:1319:1321:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1611:3415:2418:5219:1320:1322:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1612:3416:2419:5220:1421:1323:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1613:3417:2420:5321:1422:1400:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1614:3518:2521:5322:1423:1401:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1615:3519:2522:5323:1500:1502:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1716:3520:2523:5400:1501:1503:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1717:3521:2500:5401:1502:1504:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1718:3522:2601:5402:1503:1505:42