اوقات شرعی به افق عبدالله گیو
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی عبدالله گیو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عبدالله گیو

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عبدالله گیو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2412:3316:2319:4220:0321:0023:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2413:3317:2320:4321:0422:0100:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2314:3318:2321:4422:0423:0201:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2215:3319:2422:4423:0500:0302:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2216:3320:2423:4500:0601:0403:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2117:3321:2400:4601:0702:0504:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2118:3422:2401:4702:0803:0605:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:2019:3423:2402:4703:0804:0706:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:2020:3400:2503:4804:0905:0807:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:2021:3401:2504:4905:1006:0908:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1922:3402:2505:4906:1007:1009:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1923:3403:2506:5007:1108:1110:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1900:3404:2507:5108:1209:1111:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1801:3505:2608:5109:1210:1212:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1802:3506:2609:5210:1311:1313:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1803:3507:2610:5211:1412:1414:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1804:3508:2611:5312:1413:1415:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2922:1705:3509:2712:5313:1514:1516:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1706:3610:2713:5414:1515:1617:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1707:3611:2714:5415:1616:1618:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2801:1708:3612:2715:5516:1617:1719:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1709:3613:2716:5517:1718:1720:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1710:3614:2817:5618:1719:1821:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1711:3715:2818:5619:1820:1822:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1712:3716:2819:5720:1821:1923:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1713:3717:2820:5721:1822:1900:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1714:3718:2921:5722:1923:2001:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1715:3719:2922:5823:1900:2002:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1716:3820:2923:5800:1901:2003:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1817:3821:2900:5801:2002:2104:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1818:3822:2901:5802:2003:2105:43