اوقات شرعی به افق عبدالله گیو
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی عبدالله گیو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عبدالله گیو

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عبدالله گیو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2412:3316:2319:4220:0321:0023:42
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2413:3317:2320:4321:0322:0100:42
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4007:2314:3318:2321:4322:0423:0201:42
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3908:2215:3319:2422:4423:0500:0302:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2216:3320:2423:4500:0601:0403:41
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2117:3321:2400:4601:0702:0504:41
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3611:2118:3422:2401:4602:0703:0605:41
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3512:2019:3423:2402:4703:0804:0706:41
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3513:2020:3400:2503:4804:0905:0807:41
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3414:2021:3401:2504:4805:1006:0908:41
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1922:3402:2505:4906:1007:1009:41
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1923:3403:2506:5007:1108:1010:41
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1900:3404:2507:5008:1209:1111:41
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1801:3505:2608:5109:1210:1212:41
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1802:3506:2609:5210:1311:1313:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1803:3507:2610:5211:1412:1414:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1804:3508:2611:5312:1413:1415:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2922:1705:3509:2612:5313:1514:1516:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1706:3510:2713:5414:1515:1617:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1707:3611:2714:5415:1616:1618:42
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1708:3612:2715:5516:1617:1719:42
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2802:1709:3613:2716:5517:1718:1720:42
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2803:1710:3614:2817:5618:1719:1821:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1711:3615:2818:5619:1820:1822:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1712:3716:2819:5620:1821:1923:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1713:3717:2820:5721:1822:1900:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1714:3718:2921:5722:1923:2001:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1715:3719:2922:5723:1900:2002:43
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1716:3820:2923:5800:1901:2003:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1817:3821:2900:5801:2002:2104:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1818:3822:2901:5802:2003:2105:43